Spegel

Bredd 500, 750, 1000, 1500 och 2000 mm. Spegel på platta i askfaner, vit- eller svartmålad faner. Målad MDF vit eller kulör. 

Spegel med blank aluram i bredd 400, 600, 900 och 1200 mm. 

Spegel med inbyggd belysning i bredd 600 och 900 mm. 2x24W lysrör. Skyddsklass IP44.

Spegel med LED-belysning i bredd 400, 600, 900 och 1200 mm. Lös förstoringsspegel ingår. Skyddsklass IP44.

Rund spegel diameter 600 mm.

KLICKA▼▲ PÅ KOLUMNRUBRIKERNA NEDAN FÖR ATT SORTERA
Art.nrBenämningStatusÄndr.datumRitningBreddHöjdDjup/Tjl.*Lucka/front HxBPris exkl.momsPris exkl.moms
/storage/ma/fe8b9a60d1c64203a5ebabca15cfb368/9636d7d062834957b73f8605f8cb22cd/40-40-0-png.Png/3135BDB04FC78EE555FA049362029C501E7A5720/56680050_square.png56680050e8c122a6-e073-4cd1-8e95-b4dea9add0cd/foretag/produkter-bad/flowv/spegel/56680050Flow spegel 500 vit askAktiv2016-09-30 00:00:00PDF50064027FT = BadFalse17481.748 kr
/storage/ma/cddba61b07164eeb95f8b2a3d7053414/2ca70b603c2f4da5897382689cba8ae1/40-40-0-png.Png/E5353DE0AEB8C1603EBB7B2C2ECD45E07DBDD3F3/56681050_square.png56681050e2dc5dfb-3857-473b-b282-c6c120f3be8f/foretag/produkter-bad/flowv/spegel/56681050Flow spegel 500 svart askAktiv2016-09-30 00:00:00PDF50064027FT = BadFalse17481.748 kr
/storage/ma/3c1508faac2344ae934c4dd5da53941d/ba30aab4ec264c21844c6afc858fe201/40-40-0-png.Png/C5CC05ECC21F3675ED4AD0C00B5B0B5F39677331/56622050_square.png56622050822b5b7c-6ea1-4eae-be76-4ba6d4e6fd06/foretag/produkter-bad/flowv/spegel/56622050Flow spegel 500 vitAktiv2016-09-30 00:00:00PDF50064027FT = BadFalse15431.543 kr
/storage/ma/a7d644c1e00c4db7af7b3c671de0ee1d/99c305428f6c4dd4a4c7afe421d55bb5/40-40-0-png.Png/70157A6EA7BC8B10409BAA9B51C030348A88F831/56699050_square.png566990505273f2ad-da11-49a1-915a-f8b1ba101bab/foretag/produkter-bad/flowv/spegel/56699050Flow spegel 500 kulörAktiv2016-09-30 00:00:00PDF50064027FT = BadFalse17481.748 kr
/storage/ma/6fd01040d93b464a99b071f640fd767f/d8cf2d9d209a430a91ef03bcb46b0240/40-40-0-png.Png/DC381B146D6AD7F78DE666B769DCD88BA4854DB1/56680075_square.png5668007577c2455d-9972-423a-aee5-bc785bf28977/foretag/produkter-bad/flowv/spegel/56680075Flow spegel 750 vit askAktiv2016-09-30 00:00:00PDF75064027FT = BadFalse17481.748 kr
/storage/ma/217a0751d1034c13a3c5fa47d8e3dcc4/d658c1a451054434bf0125168ef0bda8/40-40-0-png.Png/FA38AA3C27E2EE3D49ABF4C00756329C18EEE796/56681075_square.png56681075cf0a6554-b926-4a2a-8bd5-e116f358be61/foretag/produkter-bad/flowv/spegel/56681075Flow spegel 750 svart askAktiv2016-09-30 00:00:00PDF75064027FT = BadFalse17481.748 kr
/storage/ma/9e1c5cf7832a4fbdbc71301816b865d0/55a94baf9ffc45188b86960ce8b5d928/40-40-0-png.Png/B83E3B9791C9AA6388B9DAA0702688B5423D990F/56622075_square.png5662207578b655a5-3b73-45ec-acbd-869a4ddc0906/foretag/produkter-bad/flowv/spegel/56622075Flow spegel 750 vitAktiv2016-09-30 00:00:00PDF75064027FT = BadFalse15431.543 kr
/storage/ma/1df71be1985b47bab94574abb3d23bd0/9426bf8e77164514b30bb1d19bb97a6e/40-40-0-png.Png/77FC128EB64BA24A643BF05432688A867E6EE0D3/56699075_square.png566990753761fdcb-6537-4238-bb6d-d3ff1189c67a/foretag/produkter-bad/flowv/spegel/56699075Flow spegel 750 kulörAktiv2016-09-30 00:00:00PDF75064027FT = BadFalse17481.748 kr
/storage/ma/db8d8c90053646569e853c97a23a5df4/5ae163dcbe704970803d5676d6665732/40-40-0-png.Png/BC8A31140148CF08AFD0DBAE37288680F8CBADB4/56680100_square.png56680100be405f10-23aa-4e51-8e58-cf709f696f38/foretag/produkter-bad/flowv/spegel/56680100Flow spegel 1000 vit askAktiv2016-09-30 00:00:00PDF100064027FT = BadFalse20362.036 kr
/storage/ma/5fe5e4369f924d3a8a4b52ffb7801599/21ac5b0b16f44df2a7ebe3c8d16c856a/40-40-0-png.Png/AAF3164F573D33180BCD537764BE9902531698E7/56681100_square.png56681100256f0a2c-d0c7-44f8-ac77-88e41b3a35c3/foretag/produkter-bad/flowv/spegel/56681100Flow spegel 1000 svart askAktiv2016-09-30 00:00:00PDF100064027FT = BadFalse20362.036 kr
/storage/ma/4ff0400d02024b16b48b01f57e905465/2cc67ef791264cae8de755c82f37227a/40-40-0-png.Png/375A35263F57385AEBE62F6AD7A14F998C37DD07/56622100_square.png5662210065d07316-88bf-4bed-b2c1-ab515b11b052/foretag/produkter-bad/flowv/spegel/56622100Flow spegel 1000 vitAktiv2016-09-30 00:00:00PDF100064027FT = BadFalse18311.831 kr
/storage/ma/d1c4669cc1c945f3a12f9ee9748bba05/f88e0fb9888547e6baa57377dd64b4db/40-40-0-png.Png/6D8CDC4A250A2A76EA197E48907F4BC6DE757DB0/56699100_square.png566991000e8341de-13e0-4d46-83b4-8f82aca2f23f/foretag/produkter-bad/flowv/spegel/56699100Flow spegel 1000 kulörAktiv2016-09-30 00:00:00PDF100064027FT = BadFalse20362.036 kr
/storage/ma/4f13a93af16944ada6f9e009a2fbe562/5c575f62fc4f491187478b3c52c41db0/40-40-0-png.Png/39CD25B18F6AFAF6BF58526343005A8963A67535/56680150_square.png566801504f811417-d571-4db3-948a-d871f3152080/foretag/produkter-bad/flowv/spegel/56680150Flow spegel 1500 vit askAktiv2016-09-30 00:00:00PDF150064027FT = BadFalse26262.626 kr
/storage/ma/331f06e3fd504b1495426696ae157317/202d6b1bed6a4c42b2649f95195f9fb8/40-40-0-png.Png/5E9EEFAEBC0A4542DA7BEBDD112209BAC39E208D/56681150_square.png5668115058571baf-436b-4eb8-b5af-c89eee6bc5b3/foretag/produkter-bad/flowv/spegel/56681150Flow spegel 1500 svart askAktiv2016-09-30 00:00:00PDF150064027FT = BadFalse26262.626 kr
/storage/ma/2c15cf7349844bbc9df66635ef4cef62/6e9475f2868a47beb29af335fb2ddc76/40-40-0-png.Png/7F9527CA4D154D729B56BFC45AAF29FC4FC25BC2/56622150_square.png56622150acfda121-cf1a-4fa0-9edd-d746bccf4b85/foretag/produkter-bad/flowv/spegel/56622150Flow spegel 1500 vitAktiv2016-09-30 00:00:00PDF150064027FT = BadFalse24212.421 kr
/storage/ma/7747074695864223bb1ecfe6c8b0f609/f7253b2b8ac641c4bac910082a556809/40-40-0-png.Png/A737D65F97FAE42467D4B8748B9AFF7C12FA228A/56699150_square.png56699150183bf9f8-a7fa-4570-9949-a87c775320a3/foretag/produkter-bad/flowv/spegel/56699150Flow spegel 1500 kulörAktiv2016-09-30 00:00:00PDF150064027FT = BadFalse26262.626 kr
/storage/ma/8401e0e963c64c29b6cd1d961fe27de5/d7bc680f41854317a8b7356d37898223/40-40-0-png.Png/3FBC67541E58C89253823BE71FD351798906B6F6/56680200_square.png5668020083405ca9-5078-4ddb-9560-d9757594833b/foretag/produkter-bad/flowv/spegel/56680200Flow spegel 2000 vit askAktiv2016-09-30 00:00:00PDF200064027FT = BadFalse31043.104 kr
/storage/ma/3adfd8c77d3a4476b84a071d47f3725d/cd3087c4fd7545d6b4312ef1bdb76802/40-40-0-png.Png/00329948D917BC96E692AAC2C1EFA1AD99BC0826/56681200_square.png566812004e9094d6-c07c-40db-8cae-c8bd44b5c74c/foretag/produkter-bad/flowv/spegel/56681200Flow spegel 2000 svart askAktiv2016-09-30 00:00:00PDF200064027FT = BadFalse31043.104 kr
/storage/ma/bfcb6b9d5f28419e8f8783e374b0a975/a7e66abce1ed4b91b2ed5e5f64dbde5f/40-40-0-png.Png/07422515A16DC7A73DA7D4CF4E09375390CB76D6/56622200_square.png56622200bae869ed-8246-4da4-a5f4-00c3e73aa232/foretag/produkter-bad/flowv/spegel/56622200Flow spegel 2000 vitAktiv2016-09-30 00:00:00PDF200064027FT = BadFalse28992.899 kr
/storage/ma/e1277ed5540c43f283cd618850ff5ea9/0bbfe690bf02405ab228ecbc84c71494/40-40-0-png.Png/C34F2BB8AC02DC44DC104C33D332C4EADE3DBE73/56699200_square.png566992003de232fc-95c5-4015-8e34-f6eabbeb9f36/foretag/produkter-bad/flowv/spegel/56699200Flow spegel 2000 kulörAktiv2016-09-30 00:00:00PDF200064027FT = BadFalse31043.104 kr
/storage/ma/682115ee9c9c4c9d8c7617c6fda7a176/bab1f0f71ccd41d093c3a1ab0c73fa71/40-40-0-png.Png/7F6633D750CA0A3E8D80D1B7AFF43AD78C89907A/58720040_square.png587200409686eb87-fe3f-40b6-8af7-460879fff755/foretag/produkter-bad/flowv/spegel/58720040Spegel blank aluminiumram 400x720Aktiv2016-09-30 00:00:0040072030K = BadFalse13741.374 kr
/storage/ma/75f818eaa81b42599daac94b07efdddc/7725e38af54f4ddfbff8e1951de04d55/40-40-0-png.Png/B2464317257065F7D78910C8A1226543CF223F86/58720060_square.png587200605c478c9e-6c20-447e-8126-0f97fc7eef2d/foretag/produkter-bad/flowv/spegel/58720060Spegel blank aluminiumram 600x720Aktiv2016-09-30 00:00:0060072030K = BadFalse18181.818 kr
/storage/ma/37bf0657e2be4b70a2128eb31ba56a94/004b04c478b04699ad195bd59e784e48/40-40-0-png.Png/2BA22A6DFA59CF24447A49B8CAEE464860A4BFDC/58720090_square.png587200903b5a7c51-3c1d-41ed-bdbc-ebe30ecb83f4/foretag/produkter-bad/flowv/spegel/58720090Spegel blank aluminiumram 900x720Aktiv2016-09-30 00:00:0090072030K = BadFalse22222.222 kr
/storage/ma/ca963183b18243c5a5e165a0479e4ee1/980dc34d4dd64d1891b9ccc3215db318/40-40-0-png.Png/46572434E867A9F1B65A12F4CB9217AD739F1347/58720120_square.png587201204280464e-13cd-49e6-9116-e088de0599fa/foretag/produkter-bad/flowv/spegel/58720120Spegel blank aluminiumram 1200x720Aktiv2016-09-30 00:00:00120072030K = BadFalse26262.626 kr