Miljö och kvalitet

Gammalt företag med nya ideér

Ålder är visserligen ingen garanti för visdom, men vi vågar ändå påstå att vår långa erfarenhet gjort oss klokare. Vi har exempelvis lärt oss att vi ständigt måste utveckla nya lösningar för att leva upp till samtidens krav. Idag är vårt utvecklings- och kvalitetsarbete knutit till rutiner, program och certifieringar, men den starka viljan att tänka nytt har funnits i företaget sedan det grundades av snickaren Viktor Lindberg 1919. I dag är vi ungefär 420 anställda och omsätter ca 560 miljoner kronor.  Det gör oss till Sveriges största familjeägda köks- och badrumsföretag. Men framför allt är vi ett företag som använder vår långa erfarenhet för att utveckla nya idéer.Minsta möjliga miljöpåverkan

  • Vi redovisar vårt miljöarbete öppet och ser till att våra miljökrav är kända internt och externt.

  • Vi renar våra utsläpp av lösningsmedel vid ytbehandling till cirka 95 procent genom katalytisk förbränning.

  • Vi producerar briketter av vårt spill som vi förbränner och använder till att värma upp fabrik, kontor och utställning i Vedum.

  • Vi använder ett palloptimeringssystem för att minimera miljöpåverkan vid transporter och är certifierade enligt ISO 14001 sedan 2000.

Vår kvalitet mäts i nöjda kunder

Vi arbetar ständigt med att utveckla hela vår organisation och process.

  • Vårt mål är kompletta leveranser i utlovad tid i alla led genom hela processen.

  • Vi mäter kontinuerligt leveranssäkerhet och kvalitetsbrister.

  • Vi genomför årliga NKI-mätningar och följer kontinuerligt upp alla kundreaktioner.

  • Vi är certifierade enligt ISO 9001 sedan 1996 och vårt förbättringsarbete är organiserat enligt Lean-tänk, till exempel genom 5S, förbättringsgrupper och flödesanalyser. 
     

MIljölogos.jpg

Filer