Köp- och leveransvillkor för webbshop

Bindande köp:
Vid beställning av vara hos Vedum blir avtal om köp bindande först när Vedum bekräftat beställningen via ett ordererkännande, till en av dig uppgiven e-postadress.
För att få beställa ska du vara minst 18 år. Du måste därför alltid lämna ditt personnummer vid beställning. Är du under 18 år ska målsman godkänna din beställning och bifoga sitt personnummer.

Bolagsinformation:
Vedum Kök & Bad AB, 534 84  VEDUM, org.nr 556209-0521
Internet: www.vedum.se
E-post: kundtjanst@vedum.se
Telefon: 0512-576 40 måndag – fredag 7.30-16 avvikande tider vid helgdagar kan förekomma.
Fax: 0512-576 20

Ordererkännande:
Ordererkännandet skickas efter mottagandet av beställningen. Läs noggrant igenom ordererkännandet och meddela oss ev. felaktigheter inom 24 timmar.

Leveranstid:
Leverans av varor sker i regel inom sju (7) arbetsdagar från det att Vedum bekräftat beställningen (ordererkännandet). Vid delleverans tar Vedums kundtjänst kontakt med dig för närmare leveransbesked. Varor beställda under v28-31 levereras tidigast v33 pga semesterstängt. Sista beställningsdag för leverans innan jul är 16 dec, inga utleveranser under v52-53.

Leveransvillkor:
a) Risken 
Varorna levereras fritt mottagare, d.v.s. ansvaret för varan övergår på kunden när kunden mottagit och kvitterat ut varorna. Leveranser sker f.n. med Postnord Logistics. Garderober och andra större och skrymmande leveranser så kommer varorna att sändas på en pall med leverans till porten. 

b) Fraktkostnader
Vid köp under 1 500 kr debiteras en enhetsfrakt om 100 kr. Köp över 1 500 kr, efter avdrag för ev. erbjudanden, görs fraktfritt, d v s utan fraktkostnad. Undantag görs för garderober. Vid köp av garderober, debiteras alltid en enhetsfrakt om 600 kr per garderob. Här gäller således inte fraktfritt.

Godssökning:
Din beställning får ett Kolli-ID per paket, vilket gör att du kan se status på din leverans.
Klicka här för att söka på din order via ditt Paket-ID. 
När varan finns klar att hämta hos Postnords  ombud skickas en SMS-avisering från Postnord  till det mobiltelefonnummer som angetts. Om beställningen levereras i flera paket, skickas en SMS-avisering per paket.

Betalningsvillkor:
Betalning sker med kort eller faktura.
Kortbetalning: Vid beställning via Vedums webbshop kan du betala med kort. Beloppet överförs till Vedum samma dag som beställningen görs, även i de fall en vara är tillfälligt slut. Observera att ev. återbetalningar kan göras först när hela beställningen är levererad.
Vedum hanterar säkra förskottsbetalningar i samarbete med PayEx. När du betalar med kort skickas dina kortuppgifter krypterade via PayEx till respektive kortutställare. För din säkerhet sparar vi inte dina kortuppgifter i våra databaser. Du täcks av bankens försäkring vid otillbörlig debitering. Vid misstanke om otillbörligt kortköp, stoppar banken betalningen. Därför är det viktigt att uppge korrekta uppgifter vid köp. PayEx uppfyller kraven för PCI-DSS.

Faktura i samarbete med Klarna: Fakturan kommer att bifogas leveransen och betalningen skall vara Vedum tillhanda senast 14 dagar efter leverans. Faktureringsavgift om 39 kr kommer att debiteras. Vid dröjsmål debiteras ränta enligt nedan och en påminnelseavgift om för närvarande 50 kr.

Vid fakturafrågor - kontakta Klarna tel. 08-120 120 10 eller info@klarna.se.

Dröjsmålsränta:
Efter 14 dagars dröjsmål med betalning debiteras 25,50 % i dröjsmålsränta.

Moms:
Priserna anges alltid inklusive 25 % moms.

Valuta:
Vedum hanterar enbart svenska kronor (SEK).

Order till utlandet:
Vedum har inte möjlighet att distribuera beställningar till länder utanför Sverige.

Avbeställning:
Avbeställning kan ske mot en ersättning av 20 % av ordervärdet beroende på vara och tidpunkt för avbeställning. 

Reklamation:
Du har tre (3) års reklamationsrätt, enligt konsumentköplagen. För att kunna göra fel gällande förutsätts att alla skötselråd har följts och att normal aktsamhet iakttagits. Vid reklamation; kontakta Vedums kundtjänst på tel. 0512-576 40, kundtjanstkok@vedum.se.
Vid tvist hänvisas till allmänna reklamationsnämnden. Vid en godkänd reklamation ersätts eventuella kostnader för returfrakt.

Ångerrätt:
Enligt distansavtalslagen har du som kund rätt att ångra ditt köp genom att Vedum informeras om detta inom 14 dagar från det att du mottagit varan. Varan bör vid retur till Vedum vara i lika gott skick som när du fick den, d.v.s. oskadd och oanvänd, även om du har rätt att använda varan i den mån det behövs för att undersöka den. Du måste emellertid ersätta Vedum för varans värdeminskning, i den mån den beror på att du hanterat varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

När du utnyttjar ångerrätten står du som kund för returfrakten.

Kontakta Vedums kundtjänst på tel: 0512-576 40, kundtjanstkok@vedum.se,  för att erhålla ett returnummer.  Returen skall vara Vedum tillhanda inom 30 dagar. Returer utan returnummer hanteras ej.
Återbetalning sker inom 30 dagar från det att returen mottagits och godkänts.

Transportskada:
Vid en transportskada så bör du påtala felet till chauffören innan kvittens i handdator sker samt ring Postnord Logistics på tel: 0771-33 33 10 eller via mail till reklamation.se@postnord.com för en snabbare hantering samt till Vedums kundtjänst på tel. 0512-576 40.

Ej mottagen leverans:
Beställd vara som är levererad, men inte mottagen inom 14 dagar, returneras till Vedum på din bekostnad, för närvarande 250 kr.

Personuppgifter:
Vedum ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som du som kund lämnar, i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Uppgifterna används dels för att kunna administrera dina inköp, dels i marknadsföringssyfte.

Enligt 10 § PUL krävs som huvudregel att den registrerade lämnas sitt samtycke till behandlingen av personuppgifter. Vedum lämnar aldrig ut personuppgifter till tredje part utan att först fråga dig.

Du har alltid rätt att få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att få uppgifterna rättade eller raderade.

Om du har några funderingar kring våra villkor ber vi dig ta kontakt med Vedum Kök & Bad AB, kundtjänst, på telefon 0512-576 40.

2015-01-30

    Klarna.png             logoPostNord.png