Art.nr: 30998

Borrmall (för alla handtag)

Borrmall för alla handtag. Instruktion med art.nr. 39285 medföljer.

Lagerförs: Ja
Tillbehör
31217 Handtag rostfritt cc 128 mm
31131 Knopp glob krom Ø30 höjd 41 mm
31135 Knopp svart Ø19 höjd 21 mm
59061 Handtag krom cc 160 mm
31059 Handtag rostfritt cc 560 mm
31058 Handtag rostfritt cc 288 mm
31207 Handtag mässing cc 128 mm
5906210 Handtag nr 62 matt
59071 Handtag nr 71 krom
31202 Handtag tråd krom cc 128 mm
31135 Knopp svart Ø19 höjd 21 mm
31091 Handtag aluminium cc 192 mm
31007 Handtag vitt cc 128 mm
31220 Handtag krom cc 160 mm
31148 Knopp rostfri Ø30 höjd 28 mm
31028 Handtag matt krom cc 160 mm
31090 Handtag aluminium cc 128 mm
31055 Handtag rostfritt cc 560 mm
31121 Knopp aluminium 22 mm
31026 Handtag svart cc 224 mm
31201 Handtag svart/mässing cc 128 mm
31073 Handtag skål tenn cc 64 mm
31206 Handtag krom cc 128 mm
31017 Handtag rostfritt cc 192 mm
31064 Handtag rostfritt cc 128 mm
5905120 Handtag vit längd 232 mm
59061 Handtag krom cc 160 mm
5907718 Handtag nr 77 oxid cc64
5905120 Handtag vit längd 232 mm
31011 Handtag mässing cc 128 mm
31057 Handtag aluminium cc 560 mm
31084 Handtag rostfritt cc 96 mm
5907930 Handtag nr 79 mässing cc64
5906970 Handtag svart cc 128 mm
31016 Handtag rostfritt cc 128 mm
31016 Handtag rostfritt cc 128 mm
31091 Handtag aluminium cc 192 mm
5907718 Handtag nr 77 oxid cc64
31054 Handtag rostfritt cc 192 mm
31062-ARKIV-1 HANDTAG 31062 MATT KROM CC596
59060 Handtag krom cc 128 mm
31011 Handtag mässing cc 128 mm
31079 Handtag rostfritt/brunt läder cc 192 mm
31014 Handtag krom cc 128 mm
31013 Handtag svart/krom cc 128 mm
31025 Handtag vitt cc 224 mm
31014 Handtag krom cc 128 mm
31028 Handtag matt krom cc 160 mm
31089 Handtag krom cc 96 mm
31217 Handtag rostfritt cc 128 mm
59067 Handtag nr 67 krom
31024-ARKIV-1 HANDTAG 31024, ALUMINIUM CC392
31202 Handtag tråd krom cc 128 mm
31129-ARKIV-1 Handtag borstad mässing, L:40 mm
31053 Handtag rostfritt cc 192 mm
31085 Handtag rostfritt cc 128 mm
59051 Handtag krom längd 232 mm
31203 Handtag tråd obehandlad mässing cc 128 mm
31065 Handtag rostfritt cc 192 mm
31084 Handtag rostfritt cc 96 mm
31206 Handtag krom cc 128 mm
31217 Handtag rostfritt cc 128 mm
59060 Handtag krom cc 128 mm
31050-ARKIV-1 HANDTAG 31050 TRÄ BOK CC128
31135 Knopp svart Ø19 höjd 21 mm
31131 Knopp glob krom Ø30 höjd 41 mm
31220 Handtag krom cc 160 mm
31081 Handtag rostfritt cc 128 mm
31202 Handtag tråd krom cc 128 mm
31119-ARKIV-1 KNOPP 31119 ANTIK OXID 31x28
31078 Handtag matt krom cc 128 mm
31091 Handtag aluminium cc 192 mm
31013 Handtag svart/krom cc 128 mm
31019 Handtag svart cc 128 mm
31081 Handtag rostfritt cc 128 mm
31080-ARKIV-1 HANDTAG 31080 MATT KROM CC288
31073 Handtag skål tenn cc 64 mm
31219 Handtag krom cc 128 mm
31014 Handtag krom cc 128 mm
59060 Handtag krom cc 128 mm
31029 Handtag krom cc 160 mm
31220 Handtag krom cc 160 mm
31020-ARKIV-1 HANDTAG 31020, KROM CC64
31016 Handtag rostfritt cc 128 mm
31203 Handtag tråd obehandlad mässing cc 128 mm
31089 Handtag krom cc 96 mm
31028 Handtag matt krom cc 160 mm
31220 Handtag krom cc 160 mm
31019 Handtag svart cc 128 mm
31078 Handtag matt krom cc 128 mm
31148 Knopp rostfri Ø30 höjd 28 mm
31085 Handtag rostfritt cc 128 mm
31003 Handtag rostfritt cc 128 mm
31219 Handtag krom cc 128 mm
31007 Handtag vitt cc 128 mm
31001 Handtag krom cc 128 mm
31203 Handtag tråd obehandlad mässing cc 128 mm
31207 Handtag mässing cc 128 mm
31065 Handtag rostfritt cc 192 mm
31016 Handtag rostfritt cc 128 mm
31148 Knopp rostfri Ø30 höjd 28 mm
31017 Handtag rostfritt cc 192 mm
5907930 Handtag nr 79 mässing cc64
31018 Handtag rostfritt cc 288 mm
31017 Handtag rostfritt cc 192 mm
31081 Handtag rostfritt cc 128 mm
31003 Handtag rostfritt cc 128 mm
31135 Knopp svart Ø19 höjd 21 mm
31073 Handtag skål tenn cc 64 mm
31127-ARKIV-1 Knopp rostfri 50x50
31203 Handtag tråd obehandlad mässing cc 128 mm
31090 Handtag aluminium cc 128 mm
31080-ARKIV-1 HANDTAG 31080 MATT KROM CC288
31142 Knopp mässing Ø19 höjd 21 mm
31016 Handtag rostfritt cc 128 mm
59061 Handtag krom cc 160 mm
5907930 Handtag nr 79 mässing cc64
31084 Handtag rostfritt cc 96 mm
31086 Handtag rostfritt cc 352 mm
31083 Handtag rostfritt cc 560 mm
31007 Handtag vitt cc 128 mm
31131 Knopp glob krom Ø30 höjd 41 mm
31134 Knopp rostfri Ø19 höjd 21 mm
31003 Handtag rostfritt cc 128 mm
31011 Handtag mässing cc 128 mm
31026 Handtag svart cc 224 mm
31026 Handtag svart cc 224 mm
31135 Knopp svart Ø19 höjd 21 mm
31017 Handtag rostfritt cc 192 mm
31085 Handtag rostfritt cc 128 mm
31064 Handtag rostfritt cc 128 mm
31206 Handtag krom cc 128 mm
31064 Handtag rostfritt cc 128 mm
31218 Handtag rostfritt cc 160 mm
31028 Handtag matt krom cc 160 mm
31142 Knopp mässing Ø19 höjd 21 mm
31018 Handtag rostfritt cc 288 mm
31003 Handtag rostfritt cc 128 mm
31076 Handtag rostfritt/svart läder cc 192 mm
5906970 Handtag svart cc 128 mm
31219 Handtag krom cc 128 mm
31075 Handtag skål krom cc 64 mm
31202 Handtag tråd krom cc 128 mm
31085 Handtag rostfritt cc 128 mm
31075 Handtag skål krom cc 64 mm
31075 Handtag skål krom cc 64 mm
31025 Handtag vitt cc 224 mm
31055 Handtag rostfritt cc 560 mm
59061 Handtag krom cc 160 mm
31079-ARKIV-1 HANDTAG 31079 MATT KROM CC160
59060 Handtag krom cc 128 mm
31092-ARKIV-1 HANDTAG 31092 MATT KROM CC96
31065 Handtag rostfritt cc 192 mm
31206 Handtag krom cc 128 mm
31006 Handtag rostfritt cc 128 mm
31075 Handtag skål krom cc 64 mm
31053 Handtag rostfritt cc 192 mm
59075 Handtag nr 75 krom
31006 Handtag rostfritt cc 128 mm
5907930 Handtag nr 79 mässing cc64
31049 Handtag krom cc 160 mm
31079 Handtag rostfritt/brunt läder cc 192 mm
5905120 Handtag vit längd 232 mm
5906970 Handtag svart cc 128 mm
31055 Handtag rostfritt cc 560 mm
31086 Handtag rostfritt cc 352 mm
31129-ARKIV-1 Handtag borstad mässing, L:40 mm
59071 Handtag nr 71 krom
31136 Knopp vit Ø19 höjd 21 mm
31149 Knopp vit Ø30 höjd 28 mm
5906970 Handtag svart cc 128 mm
31081 Handtag rostfritt cc 128 mm
31014 Handtag krom cc 128 mm
59051 Handtag krom längd 232 mm
31079 Handtag rostfritt/brunt läder cc 192 mm
31090 Handtag aluminium cc 128 mm
59061 Handtag krom cc 160 mm
31219 Handtag krom cc 128 mm
31134 Knopp rostfri Ø19 höjd 21 mm
31201 Handtag svart/mässing cc 128 mm
31019 Handtag svart cc 128 mm
31073 Handtag skål tenn cc 64 mm
31207 Handtag mässing cc 128 mm
31058 Handtag rostfritt cc 288 mm
31017 Handtag rostfritt cc 192 mm
31028 Handtag matt krom cc 160 mm
31006 Handtag rostfritt cc 128 mm
59075 Handtag nr 75 krom
31013 Handtag svart/krom cc 128 mm
31202 Handtag tråd krom cc 128 mm
31065 Handtag rostfritt cc 192 mm
31136 Knopp vit Ø19 höjd 21 mm
31014 Handtag krom cc 128 mm
31084 Handtag rostfritt cc 96 mm
31136 Knopp vit Ø19 höjd 21 mm
59061 Handtag krom cc 160 mm
31142 Knopp mässing Ø19 höjd 21 mm
31142 Knopp mässing Ø19 höjd 21 mm
31217 Handtag rostfritt cc 128 mm
31082 Handtag rostfritt cc 320 mm
5905710 Handtag nr 57 matt
31133 Knopp krom Ø19 höjd 21 mm
31149 Knopp vit Ø30 höjd 28 mm
31085 Handtag rostfritt cc 128 mm
5907718 Handtag nr 77 oxid cc64
31085 Handtag rostfritt cc 128 mm
31136 Knopp vit Ø19 höjd 21 mm
31217 Handtag rostfritt cc 128 mm
31085 Handtag rostfritt cc 128 mm
31135 Knopp svart Ø19 höjd 21 mm
59067 Handtag nr 67 krom
59060 Handtag krom cc 128 mm
31135 Knopp svart Ø19 höjd 21 mm
59051 Handtag krom längd 232 mm
31217 Handtag rostfritt cc 128 mm
31132 Knopp krom cc 32 mm
31001 Handtag krom cc 128 mm
31123-ARKIV-1 KNOPP 31123 ROSTFRI 14x22
31013 Handtag svart/krom cc 128 mm
31129-ARKIV-1 Handtag borstad mässing, L:40 mm
31133 Knopp krom Ø19 höjd 21 mm
31206 Handtag krom cc 128 mm
59051 Handtag krom längd 232 mm
31011 Handtag mässing cc 128 mm
31133 Knopp krom Ø19 höjd 21 mm
31023-ARKIV-1 HANDTAG 31023, ALUMINIUM CC192
31011 Handtag mässing cc 128 mm
31148 Knopp rostfri Ø30 höjd 28 mm
31064 Handtag rostfritt cc 128 mm
31207 Handtag mässing cc 128 mm
31003 Handtag rostfritt cc 128 mm
31014 Handtag krom cc 128 mm
31079-ARKIV-1 HANDTAG 31079 MATT KROM CC160
31121 Knopp aluminium 22 mm
31025 Handtag vitt cc 224 mm
59067 Handtag nr 67 krom
31073 Handtag skål tenn cc 64 mm
31005 Handtag rostfritt cc 128 mm
5907930 Handtag nr 79 mässing cc64
59051 Handtag krom längd 232 mm
31131 Knopp glob krom Ø30 höjd 41 mm
31073 Handtag skål tenn cc 64 mm
31081 Handtag rostfritt cc 128 mm
31011 Handtag mässing cc 128 mm
31054 Handtag rostfritt cc 192 mm
31001 Handtag krom cc 128 mm
31073 Handtag skål tenn cc 64 mm
31006 Handtag rostfritt cc 128 mm
31001 Handtag krom cc 128 mm
31134 Knopp rostfri Ø19 höjd 21 mm
31133 Knopp krom Ø19 höjd 21 mm
31079 Handtag rostfritt/brunt läder cc 192 mm
31217 Handtag rostfritt cc 128 mm
31078 Handtag matt krom cc 128 mm
31203 Handtag tråd obehandlad mässing cc 128 mm
5906210 Handtag nr 62 matt
31148 Knopp rostfri Ø30 höjd 28 mm
31073 Handtag skål tenn cc 64 mm
31202 Handtag tråd krom cc 128 mm
59071 Handtag nr 71 krom
31064 Handtag rostfritt cc 128 mm
31065 Handtag rostfritt cc 192 mm
31062-ARKIV-1 HANDTAG 31062 MATT KROM CC596
31003 Handtag rostfritt cc 128 mm
31076 Handtag rostfritt/svart läder cc 192 mm
31133 Knopp krom Ø19 höjd 21 mm
31011 Handtag mässing cc 128 mm
31011 Handtag mässing cc 128 mm
5905120 Handtag vit längd 232 mm
31019 Handtag svart cc 128 mm
31054 Handtag rostfritt cc 192 mm
31201 Handtag svart/mässing cc 128 mm
31202 Handtag tråd krom cc 128 mm
31084 Handtag rostfritt cc 96 mm
31202 Handtag tråd krom cc 128 mm
31083 Handtag rostfritt cc 560 mm
31079 Handtag rostfritt/brunt läder cc 192 mm
31082 Handtag rostfritt cc 320 mm
5907930 Handtag nr 79 mässing cc64
31089 Handtag krom cc 96 mm
31014 Handtag krom cc 128 mm
31133 Knopp krom Ø19 höjd 21 mm
31064 Handtag rostfritt cc 128 mm
31053 Handtag rostfritt cc 192 mm
31220 Handtag krom cc 160 mm
31148 Knopp rostfri Ø30 höjd 28 mm
31078 Handtag matt krom cc 128 mm
31082 Handtag rostfritt cc 320 mm
31028 Handtag matt krom cc 160 mm
31133 Knopp krom Ø19 höjd 21 mm
31136 Knopp vit Ø19 höjd 21 mm
31024-ARKIV-1 HANDTAG 31024, ALUMINIUM CC392
31220 Handtag krom cc 160 mm
31064 Handtag rostfritt cc 128 mm
31204 Handtag tenn cc 128 mm
31050-ARKIV-1 HANDTAG 31050 TRÄ BOK CC128
31201 Handtag svart/mässing cc 128 mm
5907718 Handtag nr 77 oxid cc64
31202 Handtag tråd krom cc 128 mm
5905120 Handtag vit längd 232 mm
5906210 Handtag nr 62 matt
59051 Handtag krom längd 232 mm
31075-ARKIV-1 KNOPP 31119 ANTIK OXID 31x28
31148 Knopp rostfri Ø30 höjd 28 mm
5905120 Handtag vit längd 232 mm
31219 Handtag krom cc 128 mm
31006 Handtag rostfritt cc 128 mm
31056 Handtag aluminium cc 288 mm
31029 Handtag krom cc 160 mm
31049 Handtag krom cc 160 mm
31081 Handtag rostfritt cc 128 mm
5906970 Handtag svart cc 128 mm
5905710 Handtag nr 57 matt
31135 Knopp svart Ø19 höjd 21 mm
31201 Handtag svart/mässing cc 128 mm
31054 Handtag rostfritt cc 192 mm
31201 Handtag svart/mässing cc 128 mm
31134 Knopp rostfri Ø19 höjd 21 mm
59075 Handtag nr 75 krom
31091 Handtag aluminium cc 192 mm
5904910 Handtag nr 49 matt
31020-ARKIV-1 HANDTAG 31020, KROM CC64
31097-ARKIV-1 HANDTAG 31097 ANTIK TENN CC64
31220 Handtag krom cc 160 mm
31018 Handtag rostfritt cc 288 mm
31075 Handtag skål krom cc 64 mm
31097-ARKIV-1 HANDTAG 31097 ANTIK TENN CC64
31207 Handtag mässing cc 128 mm
31075 Handtag skål krom cc 64 mm
31083 Handtag rostfritt cc 560 mm
5907718 Handtag nr 77 oxid cc64
5904910 Handtag nr 49 matt
31053 Handtag rostfritt cc 192 mm
31201 Handtag svart/mässing cc 128 mm
31017 Handtag rostfritt cc 192 mm
31135 Knopp svart Ø19 höjd 21 mm
31001 Handtag krom cc 128 mm
5907930 Handtag nr 79 mässing cc64
31084 Handtag rostfritt cc 96 mm
5904910 Handtag nr 49 matt
31218 Handtag rostfritt cc 160 mm
31006 Handtag rostfritt cc 128 mm
31007 Handtag vitt cc 128 mm
5906970 Handtag svart cc 128 mm
31014 Handtag krom cc 128 mm
31218 Handtag rostfritt cc 160 mm
31075-ARKIV-1 KNOPP 31119 ANTIK OXID 31x28
31019 Handtag svart cc 128 mm
31079 Handtag rostfritt/brunt läder cc 192 mm
31090 Handtag aluminium cc 128 mm
31142 Knopp mässing Ø19 höjd 21 mm
31025 Handtag vitt cc 224 mm
31123-ARKIV-1 KNOPP 31123 ROSTFRI 14x22
31018 Handtag rostfritt cc 288 mm
59051 Handtag krom längd 232 mm
59060 Handtag krom cc 128 mm
31016 Handtag rostfritt cc 128 mm
31005 Handtag rostfritt cc 128 mm
31131 Knopp glob krom Ø30 höjd 41 mm
31130-ARKIV-1 KNOPP 31130 SVART
5904810 Handtag nr 48 matt
31054 Handtag rostfritt cc 192 mm
31028 Handtag matt krom cc 160 mm
31204 Handtag tenn cc 128 mm
31058 Handtag rostfritt cc 288 mm
31084 Handtag rostfritt cc 96 mm
31207 Handtag mässing cc 128 mm
31057 Handtag aluminium cc 560 mm
5905120 Handtag vit längd 232 mm
31001 Handtag krom cc 128 mm
31081 Handtag rostfritt cc 128 mm
31218 Handtag rostfritt cc 160 mm
31019 Handtag svart cc 128 mm
31049 Handtag krom cc 160 mm
31142 Knopp mässing Ø19 höjd 21 mm
59060 Handtag krom cc 128 mm
31131 Knopp glob krom Ø30 höjd 41 mm
31011 Handtag mässing cc 128 mm
5905710 Handtag nr 57 matt
31218 Handtag rostfritt cc 160 mm
31013 Handtag svart/krom cc 128 mm
31207 Handtag mässing cc 128 mm
31078 Handtag matt krom cc 128 mm
31075-ARKIV-1 KNOPP 31119 ANTIK OXID 31x28
31005 Handtag rostfritt cc 128 mm
31076 Handtag rostfritt/svart läder cc 192 mm
31059 Handtag rostfritt cc 560 mm
31131 Knopp glob krom Ø30 höjd 41 mm
5904810 Handtag nr 48 matt
5907718 Handtag nr 77 oxid cc64
31149 Knopp vit Ø30 höjd 28 mm
31016 Handtag rostfritt cc 128 mm
31013 Handtag svart/krom cc 128 mm
31207 Handtag mässing cc 128 mm
31075 Handtag skål krom cc 64 mm
31054 Handtag rostfritt cc 192 mm
31013 Handtag svart/krom cc 128 mm
31132 Knopp krom cc 32 mm
31019 Handtag svart cc 128 mm
31016 Handtag rostfritt cc 128 mm
31018 Handtag rostfritt cc 288 mm
31056 Handtag aluminium cc 288 mm
31149 Knopp vit Ø30 höjd 28 mm
31206 Handtag krom cc 128 mm
31149 Knopp vit Ø30 höjd 28 mm
31019 Handtag svart cc 128 mm
31054 Handtag rostfritt cc 192 mm
31134 Knopp rostfri Ø19 höjd 21 mm
31007 Handtag vitt cc 128 mm
59060 Handtag krom cc 128 mm
31134 Knopp rostfri Ø19 höjd 21 mm
31081 Handtag rostfritt cc 128 mm
31029 Handtag krom cc 160 mm
31054 Handtag rostfritt cc 192 mm
5905120 Handtag vit längd 232 mm
31081 Handtag rostfritt cc 128 mm
31007 Handtag vitt cc 128 mm
31056 Handtag aluminium cc 288 mm
31136 Knopp vit Ø19 höjd 21 mm
31203 Handtag tråd obehandlad mässing cc 128 mm
31053 Handtag rostfritt cc 192 mm
31013 Handtag svart/krom cc 128 mm
31148 Knopp rostfri Ø30 höjd 28 mm
31204 Handtag tenn cc 128 mm
31142 Knopp mässing Ø19 höjd 21 mm
31134 Knopp rostfri Ø19 höjd 21 mm
31133 Knopp krom Ø19 höjd 21 mm
31206 Handtag krom cc 128 mm
31097-ARKIV-1 HANDTAG 31097 ANTIK TENN CC64
31220 Handtag krom cc 160 mm
31133 Knopp krom Ø19 höjd 21 mm
31219 Handtag krom cc 128 mm
5907718 Handtag nr 77 oxid cc64
31054 Handtag rostfritt cc 192 mm
31217 Handtag rostfritt cc 128 mm
31219 Handtag krom cc 128 mm
31200 Handtag vitt cc 128 mm
31089 Handtag krom cc 96 mm
31148 Knopp rostfri Ø30 höjd 28 mm
31013 Handtag svart/krom cc 128 mm
31142 Knopp mässing Ø19 höjd 21 mm
31085 Handtag rostfritt cc 128 mm
59061 Handtag krom cc 160 mm
31084 Handtag rostfritt cc 96 mm
31076 Handtag rostfritt/svart läder cc 192 mm
31131 Knopp glob krom Ø30 höjd 41 mm
31125 Knopp porslin/oxid
5907930 Handtag nr 79 mässing cc64
31081 Handtag rostfritt cc 128 mm
31220 Handtag krom cc 160 mm
31092-ARKIV-1 HANDTAG 31092 MATT KROM CC96
31014 Handtag krom cc 128 mm
31075 Handtag skål krom cc 64 mm
31206 Handtag krom cc 128 mm
5905710 Handtag nr 57 matt
31202 Handtag tråd krom cc 128 mm
31065 Handtag rostfritt cc 192 mm
31203 Handtag tråd obehandlad mässing cc 128 mm
31001 Handtag krom cc 128 mm
5906970 Handtag svart cc 128 mm
31014 Handtag krom cc 128 mm
31057 Handtag aluminium cc 560 mm
31149 Knopp vit Ø30 höjd 28 mm
31075 Handtag skål krom cc 64 mm
31020-ARKIV-1 HANDTAG 31020, KROM CC64
31073 Handtag skål tenn cc 64 mm
31149 Knopp vit Ø30 höjd 28 mm
31219 Handtag krom cc 128 mm
31119-ARKIV-1 KNOPP 31119 ANTIK OXID 31x28
5906970 Handtag svart cc 128 mm
59060 Handtag krom cc 128 mm
31065 Handtag rostfritt cc 192 mm
31013 Handtag svart/krom cc 128 mm
31003 Handtag rostfritt cc 128 mm
59051 Handtag krom längd 232 mm
31079 Handtag rostfritt/brunt läder cc 192 mm
31028 Handtag matt krom cc 160 mm
31219 Handtag krom cc 128 mm
31149 Knopp vit Ø30 höjd 28 mm
31134 Knopp rostfri Ø19 höjd 21 mm
31058 Handtag rostfritt cc 288 mm
31078 Handtag matt krom cc 128 mm
31055 Handtag rostfritt cc 560 mm
31023-ARKIV-1 HANDTAG 31023, ALUMINIUM CC192
59051 Handtag krom längd 232 mm
31201 Handtag svart/mässing cc 128 mm
31078 Handtag matt krom cc 128 mm
31085 Handtag rostfritt cc 128 mm
31201 Handtag svart/mässing cc 128 mm
31064 Handtag rostfritt cc 128 mm
31148 Knopp rostfri Ø30 höjd 28 mm
31136 Knopp vit Ø19 höjd 21 mm
31053 Handtag rostfritt cc 192 mm
31018 Handtag rostfritt cc 288 mm
31218 Handtag rostfritt cc 160 mm
31006 Handtag rostfritt cc 128 mm
31131 Knopp glob krom Ø30 höjd 41 mm
31084 Handtag rostfritt cc 96 mm
31136 Knopp vit Ø19 höjd 21 mm
31007 Handtag vitt cc 128 mm
31064 Handtag rostfritt cc 128 mm
31006 Handtag rostfritt cc 128 mm
31007 Handtag vitt cc 128 mm
31142 Knopp mässing Ø19 höjd 21 mm
31064 Handtag rostfritt cc 128 mm
31218 Handtag rostfritt cc 160 mm
31016 Handtag rostfritt cc 128 mm
59071 Handtag nr 71 krom
31053 Handtag rostfritt cc 192 mm
31083 Handtag rostfritt cc 560 mm
31218 Handtag rostfritt cc 160 mm
31019 Handtag svart cc 128 mm
5906210 Handtag nr 62 matt
31079 Handtag rostfritt/brunt läder cc 192 mm
31076 Handtag rostfritt/svart läder cc 192 mm
31017 Handtag rostfritt cc 192 mm
31123-ARKIV-1 KNOPP 31123 ROSTFRI 14x22
31016 Handtag rostfritt cc 128 mm
31006 Handtag rostfritt cc 128 mm
31086 Handtag rostfritt cc 352 mm
31148 Knopp rostfri Ø30 höjd 28 mm
31089 Handtag krom cc 96 mm
31201 Handtag svart/mässing cc 128 mm
31149 Knopp vit Ø30 höjd 28 mm
31013 Handtag svart/krom cc 128 mm
31075 Handtag skål krom cc 64 mm
31218 Handtag rostfritt cc 160 mm
5904910 Handtag nr 49 matt
31001 Handtag krom cc 128 mm
59061 Handtag krom cc 160 mm
31149 Knopp vit Ø30 höjd 28 mm
31135 Knopp svart Ø19 höjd 21 mm
31082 Handtag rostfritt cc 320 mm
31200 Handtag vitt cc 128 mm
31148 Knopp rostfri Ø30 höjd 28 mm
31075 Handtag skål krom cc 64 mm
31220 Handtag krom cc 160 mm
31013 Handtag svart/krom cc 128 mm
5904810 Handtag nr 48 matt
31019 Handtag svart cc 128 mm
31149 Knopp vit Ø30 höjd 28 mm
31001 Handtag krom cc 128 mm
5906970 Handtag svart cc 128 mm
31125 Knopp porslin/oxid
59051 Handtag krom längd 232 mm
5904810 Handtag nr 48 matt
31024-ARKIV-1 HANDTAG 31024, ALUMINIUM CC392
59075 Handtag nr 75 krom
31075 Handtag skål krom cc 64 mm
31218 Handtag rostfritt cc 160 mm
31206 Handtag krom cc 128 mm
31005 Handtag rostfritt cc 128 mm
31053 Handtag rostfritt cc 192 mm
31086 Handtag rostfritt cc 352 mm
31057 Handtag aluminium cc 560 mm
31078 Handtag matt krom cc 128 mm
31133 Knopp krom Ø19 höjd 21 mm
5905120 Handtag vit längd 232 mm
31148 Knopp rostfri Ø30 höjd 28 mm
31217 Handtag rostfritt cc 128 mm
31081 Handtag rostfritt cc 128 mm
31073 Handtag skål tenn cc 64 mm
31018 Handtag rostfritt cc 288 mm
31062-ARKIV-1 HANDTAG 31062 MATT KROM CC596
31119-ARKIV-1 KNOPP 31119 ANTIK OXID 31x28
31089 Handtag krom cc 96 mm
59051 Handtag krom längd 232 mm
31080-ARKIV-1 HANDTAG 31080 MATT KROM CC288
31125 Knopp porslin/oxid
31019 Handtag svart cc 128 mm
5904910 Handtag nr 49 matt
59060 Handtag krom cc 128 mm
31130-ARKIV-1 KNOPP 31130 SVART
31203 Handtag tråd obehandlad mässing cc 128 mm
59061 Handtag krom cc 160 mm
31220 Handtag krom cc 160 mm
31218 Handtag rostfritt cc 160 mm
31136 Knopp vit Ø19 höjd 21 mm
31076 Handtag rostfritt/svart läder cc 192 mm
31006 Handtag rostfritt cc 128 mm
31076 Handtag rostfritt/svart läder cc 192 mm
31136 Knopp vit Ø19 höjd 21 mm
31013 Handtag svart/krom cc 128 mm
31079 Handtag rostfritt/brunt läder cc 192 mm
31089 Handtag krom cc 96 mm
31219 Handtag krom cc 128 mm
5907930 Handtag nr 79 mässing cc64
31203 Handtag tråd obehandlad mässing cc 128 mm
5905120 Handtag vit längd 232 mm
31217 Handtag rostfritt cc 128 mm
31217 Handtag rostfritt cc 128 mm
31014 Handtag krom cc 128 mm
5905120 Handtag vit längd 232 mm
59060 Handtag krom cc 128 mm
31003 Handtag rostfritt cc 128 mm
31019 Handtag svart cc 128 mm
31006 Handtag rostfritt cc 128 mm
31075 Handtag skål krom cc 64 mm
5906970 Handtag svart cc 128 mm
31018 Handtag rostfritt cc 288 mm
31207 Handtag mässing cc 128 mm
31023-ARKIV-1 HANDTAG 31023, ALUMINIUM CC192
31219 Handtag krom cc 128 mm
31019 Handtag svart cc 128 mm
31203 Handtag tråd obehandlad mässing cc 128 mm
31059 Handtag rostfritt cc 560 mm
59061 Handtag krom cc 160 mm
31131 Knopp glob krom Ø30 höjd 41 mm
31217 Handtag rostfritt cc 128 mm
31001 Handtag krom cc 128 mm
31203 Handtag tråd obehandlad mässing cc 128 mm
31053 Handtag rostfritt cc 192 mm
31142 Knopp mässing Ø19 höjd 21 mm
31050-ARKIV-1 HANDTAG 31050 TRÄ BOK CC128
31078 Handtag matt krom cc 128 mm
31029 Handtag krom cc 160 mm
31075 Handtag skål krom cc 64 mm
5905710 Handtag nr 57 matt
5907718 Handtag nr 77 oxid cc64
5905120 Handtag vit längd 232 mm
31133 Knopp krom Ø19 höjd 21 mm
31018 Handtag rostfritt cc 288 mm
31059 Handtag rostfritt cc 560 mm
31007 Handtag vitt cc 128 mm
31217 Handtag rostfritt cc 128 mm
5904810 Handtag nr 48 matt
31127-ARKIV-1 Knopp rostfri 50x50
5907718 Handtag nr 77 oxid cc64
5906970 Handtag svart cc 128 mm
31076 Handtag rostfritt/svart läder cc 192 mm
5907718 Handtag nr 77 oxid cc64
31018 Handtag rostfritt cc 288 mm
31204 Handtag tenn cc 128 mm
31149 Knopp vit Ø30 höjd 28 mm
31084 Handtag rostfritt cc 96 mm
31001 Handtag krom cc 128 mm
31065 Handtag rostfritt cc 192 mm
31084 Handtag rostfritt cc 96 mm
31003 Handtag rostfritt cc 128 mm
5906210 Handtag nr 62 matt
31056 Handtag aluminium cc 288 mm
31076 Handtag rostfritt/svart läder cc 192 mm
31219 Handtag krom cc 128 mm
31207 Handtag mässing cc 128 mm
31079-ARKIV-1 HANDTAG 31079 MATT KROM CC160
31092-ARKIV-1 HANDTAG 31092 MATT KROM CC96
59060 Handtag krom cc 128 mm
31007 Handtag vitt cc 128 mm
31017 Handtag rostfritt cc 192 mm
31001 Handtag krom cc 128 mm
31085 Handtag rostfritt cc 128 mm
31200 Handtag vitt cc 128 mm
31078 Handtag matt krom cc 128 mm
31135 Knopp svart Ø19 höjd 21 mm
31011 Handtag mässing cc 128 mm
31028 Handtag matt krom cc 160 mm
31028 Handtag matt krom cc 160 mm
31065 Handtag rostfritt cc 192 mm
5906970 Handtag svart cc 128 mm
31016 Handtag rostfritt cc 128 mm
59061 Handtag krom cc 160 mm
31014 Handtag krom cc 128 mm
31014 Handtag krom cc 128 mm
31085 Handtag rostfritt cc 128 mm
31134 Knopp rostfri Ø19 höjd 21 mm
31134 Knopp rostfri Ø19 höjd 21 mm
59051 Handtag krom längd 232 mm
31202 Handtag tråd krom cc 128 mm
31003 Handtag rostfritt cc 128 mm
31017 Handtag rostfritt cc 192 mm
31079 Handtag rostfritt/brunt läder cc 192 mm
59061 Handtag krom cc 160 mm
31200 Handtag vitt cc 128 mm
59075 Handtag nr 75 krom
31017 Handtag rostfritt cc 192 mm
31053 Handtag rostfritt cc 192 mm
31206 Handtag krom cc 128 mm
31026 Handtag svart cc 224 mm
31134 Knopp rostfri Ø19 höjd 21 mm
31076 Handtag rostfritt/svart läder cc 192 mm
31089 Handtag krom cc 96 mm
31065 Handtag rostfritt cc 192 mm
5907930 Handtag nr 79 mässing cc64
31220 Handtag krom cc 160 mm
31054 Handtag rostfritt cc 192 mm
31218 Handtag rostfritt cc 160 mm
31054 Handtag rostfritt cc 192 mm
31079 Handtag rostfritt/brunt läder cc 192 mm
59067 Handtag nr 67 krom