Art.nr: 32000

Invändig låda Classic låg, skåp bredd 600 mm, låddjup 650 mm

Låg invändig Classic-låda. För skåpsbredd 600 mm, låddjup 650 mm, lådhöjd 90 mm.
Bredd i mm: 600
Höjd i mm: 90
Djup i mm: 650
Tillbehör
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39019 Gångjärn 160° utan plugg
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
30629 Fullutdragsskena NP-låda 650 med dämpning, höger (70 kg)
306291 Fullutdragsskena NP-låda 650 med dämpning, vänster (70 kg)
39083U Gångjärn med dämpning 160° för skruvning
39090 Monteringsplatta dämpning standard
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39090 Monteringsplatta dämpning standard
30629 Fullutdragsskena NP-låda 650 med dämpning, höger (70 kg)
39023 Monteringsplatta till 160° gångjärn
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39019 Gångjärn 160° utan plugg
30629 Fullutdragsskena NP-låda 650 med dämpning, höger (70 kg)
30629 Fullutdragsskena NP-låda 650 med dämpning, höger (70 kg)
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39090 Monteringsplatta dämpning standard
30629 Fullutdragsskena NP-låda 650 med dämpning, höger (70 kg)
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
306291 Fullutdragsskena NP-låda 650 med dämpning, vänster (70 kg)
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
306291 Fullutdragsskena NP-låda 650 med dämpning, vänster (70 kg)
39023 Monteringsplatta till 160° gångjärn
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
30629 Fullutdragsskena NP-låda 650 med dämpning, höger (70 kg)
306291 Fullutdragsskena NP-låda 650 med dämpning, vänster (70 kg)
39019 Gångjärn 160° utan plugg
306291 Fullutdragsskena NP-låda 650 med dämpning, vänster (70 kg)
39083U Gångjärn med dämpning 160° för skruvning
39023 Monteringsplatta till 160° gångjärn
39090 Monteringsplatta dämpning standard
39083U Gångjärn med dämpning 160° för skruvning
30629 Fullutdragsskena NP-låda 650 med dämpning, höger (70 kg)
39019 Gångjärn 160° utan plugg
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39023 Monteringsplatta till 160° gångjärn
30629 Fullutdragsskena NP-låda 650 med dämpning, höger (70 kg)
39083U Gångjärn med dämpning 160° för skruvning
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
306291 Fullutdragsskena NP-låda 650 med dämpning, vänster (70 kg)
306291 Fullutdragsskena NP-låda 650 med dämpning, vänster (70 kg)
39019 Gångjärn 160° utan plugg
39023 Monteringsplatta till 160° gångjärn
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39023 Monteringsplatta till 160° gångjärn
39019 Gångjärn 160° utan plugg
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
306291 Fullutdragsskena NP-låda 650 med dämpning, vänster (70 kg)