Instruktionsfilm om fullutdragslådor Classic

Ny vit fullutdragslåda i plåt som används från hösten 2016.

Lossa och sätta tillbaka lådan

Justera lådfronten

Lossa och sätta tillbaka lådfronten

Montera barnspärr och pushöppning