Hörn- och skarvlister

Till socklar, passbitar och takanslutningar finns hörn- och skarvlister i vit plast. Hörnlister finns även i massivt träutförande i ask, ek, svartbetsad- och täckmålad ek i alla kulörer samt valnöt.