Tillbehör till fullutdragslådor XP

Vedum har två typer av utgående fullutdragslådor XP och Innotech:

Fullutdragslåda XP: Vedums fullutdragslådor XP i grå plåt användes från höst 2006 - 2017.

Fullutdragslåda Innotech: Låda Innotech användes mellan år 2001 - höst 2006. Största skillnaden mellan XP lådor och gamla Innotechlådor är den blå knappen under täckbrickan på Innotechlådorna.