Tillbehör till fullutdragslådor XP

Fullutdragslådor XP i grå plåt användes från höst 2006 - 2017.