Tillbehör till fullutdragslådor XP

Vedum har två typer av utgående fullutdragslådor XP och Innotech:

Fullutdragslåda XP: Vedums fullutdragslådor XP i grå plåt användes från höst 2006 - 2017.