Gå till innehåll

Diskbänksmontering

Det finns några olika sätt som du kan välja att montera en diskho på. Alla sätt har sina fördelar – vilket du väljer handlar mest om din personliga smak.

Nedfällning innebär att diskhon fälls ner i ett hål i bänkskivan med ytterkanten vilande på skivan. Om du väljer underlimning limmas diskhon fast i bänkskivan underifrån. Planlimning betyder att diskhon läggs ner i ett urfräst spår i bänkskivan. Fråga gärna oss på Vedum vilket som passar ditt kök bäst.

Nedfällning

Den enklaste metoden som innebär att diskhon fälls ner i ett hål i bänkskivan. Diskhon spänns sedan fast undertill med beslag medan ytterkanten ligger ovanpå skivan. Denna metod passar alla typer av bänkskivematerial utom natursten.

Urtaget görs på plats av snickare.

Bild som visar diskbänksmontering nedfällning

Planlimning i natur- eller kompositsten

Ett hål görs i skivan och en kant fräses ur. Därefter läggs diskhon ner i det urfrästa spåret. I vissa fall lämnas en fasad kant ned mot plåten på 1–2 mm. Diskhon monteras sedan ovanifrån med tätningsmassa och spänns fast på undersidan med beslag.

Levereras monterat från fabrik.

Bild som visar diskbänksmontering planlimning i natur- eller kompositsten

 

Underlimning i natur- eller kompositsten

Finns även med uppfräsning. Ett hål görs i bänkskivan, se den övre illustrationen. Vid uppfräsning fräses hålet underifrån, se den undre illustrationen. Diskhon limmas sedan fast underifrån. Går inte att använda ihop med diskhoar med avställningsyta, där blandarhålet finns i diskhon eller med avfallskvarn. 

Levereras monterat från fabrik.

Bild som visar diskbänksmontering underlimning i natur- eller kompositstenBild som visar diskbänksmontering underlimning i natur- eller kompositsten

Underlimning i laminat eller trä

Ett hål med kant fräses ut underifrån i bänkskivan. Diskhon limmas sedan fast underifrån. Tjockleken på det synliga materialet ovan diskhon varierar beroende på om detta görs i laminat eller trä.

Levereras monterat från fabrik.

Bild som visar diskbänksmontering underlimning i laminat eller trä

Tänkvärt om diskho/diskbänk

• Avståndet mellan diskho/diskbänk och spis bör vara minst 800 mm.
• En bänkskiva av trä mår bra av en diskho med avställningsyta för att skydda träet mot väta.
• En riktig stor ho är praktisk för att handdiska sådant som inte får plats i diskmaskinen.
• En extra sköljho är praktisk vid handdiskning.
• Det är trevligt att diska med utsikt. Placera gärna diskhon/diskbänken vid ett fönster.