Hur tar man bort och lossar en fullutdragslåda?

gäller Free, Tidy, Flow och F3 förvaring.