Gå till innehåll

Visselblåsarkanal för Vedum

Visselblåsning handlar om att slå larm vid misstanke om allvarliga missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang. Vedum uppmuntrar personer med kännedom eller misstankar om missförhållanden att rapportera. Anmälan görs anonymt till Interactive Security International AB, ett företag som fungerar som ett externt ombud för Vedum Kök & Bads visselblåsarfunktion.

Gör en anmälan här.