Gå till innehåll

Visselblåsarkanal för Vedum

Visselblåsning handlar om att slå larm vid misstanke om allvarliga missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang. Vedum uppmuntrar personer med kännedom eller misstankar om missförhållanden att rapportera. Anmälan görs anonymt till &frankly, ett företag som fungerar som ett externt ombud för Vedum Kök & Bads visselblåsarfunktion.

Gör en anmälan här.