Vilken garanti lämnar Vedum på badrumsprodukter?

Du har alltid 15 års funktionsgaranti på skåpstommar, lådor och gångjärn*. Felaktiga delar ersätts med samma eller likvärdig produkt ur gällande sortiment. Eventuella monteringskostnader ersätts inte. Garantin gäller inte om monterings- och skötselanvisning inte följts. I övrigt gäller Konsumentverkets rekommendationer.

*Vår funktionsgaranti för badrum infördes 2014.