Art.nr: 39090

Monteringsplatta dämpning standard

Monteringsplatta för dämpade gångjärn. Till dämpade standardgångjärn 39080 och 39080U, diagonalgångjärn 39081 och 39081U och 160°-gångjärn 39083 och 39083U. Höjd monteringsplatta= H3

Lagerförs: Ja
Tillbehör
32006 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 400 mm, låddjup 500 mm
32012 Invändig låda Classic hög, skåp bredd 600 mm, låddjup 500 mm
39083U Gångjärn med dämpning 160 gr för skruvning
32003 Invändig låda Classic hög, skåp bredd 800 mm, låddjup 650 mm
32139 Invändig låda Scala hög, skåp bredd 600 mm, låddjup 550 mm
32011 Invändig låda Classic hög, skåp bredd 500 mm, låddjup 500 mm
32000 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 600 mm, låddjup 650 mm
32005 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 800 mm, låddjup 350 mm
32004 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 600 mm, låddjup 350 mm
32136 Invändig låda Scala låg, skåp bredd 800 mm, låddjup 550 mm
39081U Gångjärn med dämpning 110 gr för diagonalskåp för skruvning
32008 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 600 mm, låddjup 500 mm
32010 Invändig låda Classic hög, skåp bredd 400 mm, låddjup 500 mm
32138 Invändig låda Scala hög, skåp bredd 500 mm, låddjup 550 mm
32002 Invändig låda Classic hög, skåp bredd 600 mm, låddjup 650 mm
32013 Invändig låda Classic hög, skåp bredd 800 mm, låddjup 500 mm
32008 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 600 mm, låddjup 500 mm
32132 Invändig låda Scala låg, skåp bredd 800 mm, låddjup 400 mm
32009 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 800 mm, låddjup 500 mm
32001 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 800 mm, låddjup 650 mm
32140 Invändig låda Scala hög, skåp bredd 800 mm, låddjup 550 mm
32134 Invändig låda Scala låg, skåp bredd 500 mm, låddjup 550 mm
32009 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 800 mm, låddjup 500 mm
32003 Invändig låda Classic hög, skåp bredd 800 mm, låddjup 650 mm
32011 Invändig låda Classic hög, skåp bredd 500 mm, låddjup 500 mm
39081U Gångjärn med dämpning 110 gr för diagonalskåp för skruvning
39080U Gångjärn med dämpning 120 gr för skruvning
32126 Invändig låda Scala låg, skåp bredd 800 mm, låddjup 650 mm
39083U Gångjärn med dämpning 160 gr för skruvning
32010 Invändig låda Classic hög, skåp bredd 400 mm, låddjup 500 mm
32005 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 800 mm, låddjup 350 mm
32010 Invändig låda Classic hög, skåp bredd 400 mm, låddjup 500 mm
32133 Invändig låda Scala låg, skåp bredd 400 mm, låddjup 550 mm
32133 Invändig låda Scala låg, skåp bredd 400 mm, låddjup 550 mm
32006 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 400 mm, låddjup 500 mm
39080U Gångjärn med dämpning 120 gr för skruvning
32009 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 800 mm, låddjup 500 mm
39081U Gångjärn med dämpning 110 gr för diagonalskåp för skruvning
32011 Invändig låda Classic hög, skåp bredd 500 mm, låddjup 500 mm
32000 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 600 mm, låddjup 650 mm
32008 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 600 mm, låddjup 500 mm
32128 Invändig låda Scala hög, skåp bredd 800 mm, låddjup 650 mm
39083U Gångjärn med dämpning 160 gr för skruvning
32003 Invändig låda Classic hög, skåp bredd 800 mm, låddjup 650 mm
32004 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 600 mm, låddjup 350 mm
32127 Invändig låda Scala hög, skåp bredd 600 mm, låddjup 650 mm
32001 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 800 mm, låddjup 650 mm
32134 Invändig låda Scala låg, skåp bredd 500 mm, låddjup 550 mm
32013 Invändig låda Classic hög, skåp bredd 800 mm, låddjup 500 mm
32012 Invändig låda Classic hög, skåp bredd 600 mm, låddjup 500 mm
32137 Invändig låda Scala hög, skåp bredd 400 mm, låddjup 550 mm
32000 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 600 mm, låddjup 650 mm
32002 Invändig låda Classic hög, skåp bredd 600 mm, låddjup 650 mm
39080U Gångjärn med dämpning 120 gr för skruvning
39083U Gångjärn med dämpning 160 gr för skruvning
32128 Invändig låda Scala hög, skåp bredd 800 mm, låddjup 650 mm
32136 Invändig låda Scala låg, skåp bredd 800 mm, låddjup 550 mm
32138 Invändig låda Scala hög, skåp bredd 500 mm, låddjup 550 mm
32127 Invändig låda Scala hög, skåp bredd 600 mm, låddjup 650 mm
32012 Invändig låda Classic hög, skåp bredd 600 mm, låddjup 500 mm
32013 Invändig låda Classic hög, skåp bredd 800 mm, låddjup 500 mm
32135 Invändig låda Scala låg, skåp bredd 600 mm, låddjup 550 mm
32007 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 500 mm, låddjup 500 mm
32140 Invändig låda Scala hög, skåp bredd 800 mm, låddjup 550 mm
32007 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 500 mm, låddjup 500 mm
32131 Invändig låda Scala låg, skåp bredd 600 mm, låddjup 400 mm
32007 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 500 mm, låddjup 500 mm
32125 Invändig låda Scala låg, skåp bredd 600 mm, låddjup 650 mm
32139 Invändig låda Scala hög, skåp bredd 600 mm, låddjup 550 mm
32001 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 800 mm, låddjup 650 mm
39081U Gångjärn med dämpning 110 gr för diagonalskåp för skruvning
32131 Invändig låda Scala låg, skåp bredd 600 mm, låddjup 400 mm
32125 Invändig låda Scala låg, skåp bredd 600 mm, låddjup 650 mm
32137 Invändig låda Scala hög, skåp bredd 400 mm, låddjup 550 mm
32126 Invändig låda Scala låg, skåp bredd 800 mm, låddjup 650 mm
32135 Invändig låda Scala låg, skåp bredd 600 mm, låddjup 550 mm
32006 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 400 mm, låddjup 500 mm
32004 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 600 mm, låddjup 350 mm
32132 Invändig låda Scala låg, skåp bredd 800 mm, låddjup 400 mm
39080U Gångjärn med dämpning 120 gr för skruvning
32005 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 800 mm, låddjup 350 mm
32002 Invändig låda Classic hög, skåp bredd 600 mm, låddjup 650 mm