Topplatta

Finns i vit och kulör. Till halvhöga skåp och lådor.

KLICKA▼▲ PÅ KOLUMNRUBRIKERNA NEDAN FÖR ATT SORTERA
Art.nrBenämningStatusÄndr.datumRitningBredd i mmHöjd i mmDjup i mm*Lucka/front HxBPris exkl.momsPris exkl.moms
/storage/ma/8baf3185ded245f496a17484ba2da352/6b16429ec7104af4a78f16ce4b441cd2/40-40-0-jpg.Jpeg/C8EE1072DF862F69D97A9543635C11CB0E951856/5615003000_square.jpeg5615003000a9dc2480-75ba-4ab4-933b-795bf2ebc7dc/foretag/produkter-bad/mezzo-och-free-forvaring/topplatta/5615003000Topplatta 305 VitAktiv2020-05-26 00:00:0030519395FT = Tillv FärdigvFalse504504 kr
/storage/ma/8baf3185ded245f496a17484ba2da352/6b16429ec7104af4a78f16ce4b441cd2/40-40-0-jpg.Jpeg/C8EE1072DF862F69D97A9543635C11CB0E951856/5615003000_square.jpeg5615003018575b87b3-ec98-4119-bc69-fbd42a1aa276/foretag/produkter-bad/mezzo-och-free-forvaring/topplatta/topplatta-305-nora-vitTopplatta 305 Nora vitAktiv2020-05-26 00:00:00PDF30519395FT = Tillv FärdigvFalse504504 kr
/storage/ma/be9271d0be374e6fbeb444d9d56ff7d8/cded7b2e1a284df1953319489b54ba7a/40-40-0-jpg.Jpeg/8271B00527EAF40E03D7B922962771708E3ACC54/5615003019_square.jpeg56150030196f52c149-9776-431d-84ae-0f3d7469266b/foretag/produkter-bad/mezzo-och-free-forvaring/topplatta/topplatta-305-nora-graTopplatta 305 Nora gråAktiv2020-05-26 00:00:00PDF30519395FT = Tillv FärdigvFalse504504 kr
/storage/ma/80fa1a138fab43b5ad6d0ebd437ab921/c4910b91ab5a476bbdaedd19dba4f1cd/40-40-0-jpg.Jpeg/9EEBEE56A39DC9D2D51C512E33EA4528A305D680/5615003099_square.jpeg561500309927f54aee-0305-4560-9948-b7ce8dbefc4c/foretag/produkter-bad/mezzo-och-free-forvaring/topplatta/5615003099Topplatta 305 KulörAktiv2020-05-26 00:00:0030519395FT = Tillv FärdigvFalse785785 kr
/storage/ma/477b297be5ac465eb1881b586e4b086b/14114351d3c345eca210067957193661/40-40-0-jpg.Jpeg/F0D9BAD6588D47FFD99E98099AD7DFE1374AB057/5615003001_square.jpeg5615003001492d3bbc-03b8-4609-9639-87f90b7641c2/foretag/produkter-bad/mezzo-och-free-forvaring/topplatta/5615003001Topplatta 305 EkAktiv2020-05-26 00:00:0030519395FT = Tillv FärdigvFalse618618 kr
/storage/ma/7cb041ad529b45c2bdbba672ef913d82/ee9b2f0f59084fa6bda6486b03c06e4f/40-40-0-jpg.Jpeg/ED3B7A32E6198F72CDBA4226555E20BC84B89924/5615005000_square.jpeg5615005000c1857bfc-0f7b-4ca6-9fad-84069aaf52f3/foretag/produkter-bad/mezzo-och-free-forvaring/topplatta/5615005000Topplatta 505 VitAktiv2020-05-26 00:00:0050519395FT = Tillv FärdigvFalse559559 kr
/storage/ma/7cb041ad529b45c2bdbba672ef913d82/ee9b2f0f59084fa6bda6486b03c06e4f/40-40-0-jpg.Jpeg/ED3B7A32E6198F72CDBA4226555E20BC84B89924/5615005000_square.jpeg561500501849ef01d9-e569-40b3-aa40-7f223c9c0000/foretag/produkter-bad/mezzo-och-free-forvaring/topplatta/topplatta-505-nora-vitTopplatta 505 Nora vitAktiv2020-05-26 00:00:00PDF50519395FT = Tillv FärdigvFalse559559 kr
/storage/ma/ba1a6c175d6b40df8189f37c7f662f0a/0cbc94a700084f67bf328aa7238255e3/40-40-0-jpg.Jpeg/92CD3CE9EBE4A800A40439073CB9F0D87E94906B/5615005019_square.jpeg56150050190585d6e2-8829-4628-87e0-fdadcb0a9136/foretag/produkter-bad/mezzo-och-free-forvaring/topplatta/topplatta-505-nora-graTopplatta 505 Nora gråAktiv2020-05-26 00:00:00PDF50519395FT = Tillv FärdigvFalse559559 kr
/storage/ma/0dfcd34c288e4ce68b7a31a58a700af0/7e632e1261834fa88cf3dd71fceb5597/40-40-0-jpg.Jpeg/51F3E413AF9D91424C3A053F02130337A34B73F4/5615005099_square.jpeg5615005099615a9993-3f82-460c-acdf-e0422d3c71be/foretag/produkter-bad/mezzo-och-free-forvaring/topplatta/5615005099Topplatta 505 KulörAktiv2020-05-26 00:00:0050519395FT = Tillv FärdigvFalse841841 kr
/storage/ma/d2b1c3f6598e474ba08522282fad3203/fea7336a740c48f9a31c3c6f9b52e04d/40-40-0-jpg.Jpeg/2579691078ADB28017C8B1E8D16B63B15E867E05/5615005001_square.jpeg561500500136e183f1-fc46-456a-8958-f4d6cdcb57ec/foretag/produkter-bad/mezzo-och-free-forvaring/topplatta/5615005001Topplatta 505 EkAktiv2020-05-26 00:00:0050519395FT = Tillv FärdigvFalse747747 kr
/storage/ma/d89ee53e3a814bf4b6b62b40a9e0b1ea/f6171facce374b62b91c6475b484a650/40-40-0-jpg.Jpeg/493D1C2C4B14BB6D1A6CC4B101A349457F4F513E/5615006000_square.jpeg56150060001df2bacc-32ba-4ee6-af3d-56d34b04c2bb/foretag/produkter-bad/mezzo-och-free-forvaring/topplatta/5615006000Topplatta 605 VitAktiv2020-05-26 00:00:0060519395FT = Tillv FärdigvFalse618618 kr
/storage/ma/d89ee53e3a814bf4b6b62b40a9e0b1ea/f6171facce374b62b91c6475b484a650/40-40-0-jpg.Jpeg/493D1C2C4B14BB6D1A6CC4B101A349457F4F513E/5615006000_square.jpeg56150060185cc0c954-c111-4e28-87b5-61d002035d9d/foretag/produkter-bad/mezzo-och-free-forvaring/topplatta/topplatta-605-nora-vitTopplatta 605 Nora vitAktiv2020-05-26 00:00:00PDF60519395FT = Tillv FärdigvFalse618618 kr
/storage/ma/c235d4ec915042259c2468881126e514/8d54f4ace3ea4127824657a97096d900/40-40-0-jpg.Jpeg/C57690472066F0682AA38B20F82CB40207886F49/5615006019_square.jpeg5615006019b67f51ba-2738-47e3-ab2f-f50b4478cdcf/foretag/produkter-bad/mezzo-och-free-forvaring/topplatta/topplatta-605-nora-graTopplatta 605 Nora gråAktiv2020-05-26 00:00:00PDF60519395FT = Tillv FärdigvFalse618618 kr
/storage/ma/a9c713eb00d141ce8306418b27a683fc/11a993a2fa9d401e8220e1d43ed3550b/40-40-0-jpg.Jpeg/7007647E5D6C229B9AE2D3DA46BD6DC9F365FBC7/5615006099_square.jpeg561500609923859998-eeec-4a53-975a-7bf7f224aec3/foretag/produkter-bad/mezzo-och-free-forvaring/topplatta/5615006099Topplatta 605 KulörAktiv2020-05-26 00:00:0060519395FT = Tillv FärdigvFalse897897 kr
/storage/ma/5afd4fbfa37e47c3923a3b34aa751098/957f52ea9e4143e49d4750d8b67fe814/40-40-0-jpg.Jpeg/31F54E476B16A9B2E246AF26D8FB6BF52A79CD1C/5615006001_square.jpeg56150060013408ac39-f31d-4a79-8fe3-f76466e5a2a2/foretag/produkter-bad/mezzo-och-free-forvaring/topplatta/5615006001Topplatta 605 EkAktiv2020-05-26 00:00:0060519395FT = Tillv FärdigvFalse808808 kr
/storage/ma/ef53ed990d634146bd8f5599b619446c/3dd038c99230423eb81d5c82683e6d9d/40-40-0-jpg.Jpeg/314BAD94CE0B5261D1E615DA4F8203F4EA3CEE69/5615010000_square.jpeg561501000020462566-47be-454b-99a4-4183b2156278/foretag/produkter-bad/mezzo-och-free-forvaring/topplatta/5615010000Topplatta 1005 VitAktiv2020-05-26 00:00:00100519395FT = Tillv FärdigvFalse674674 kr
/storage/ma/ef53ed990d634146bd8f5599b619446c/3dd038c99230423eb81d5c82683e6d9d/40-40-0-jpg.Jpeg/314BAD94CE0B5261D1E615DA4F8203F4EA3CEE69/5615010000_square.jpeg561501001885eca48a-5943-466e-b774-931e85983291/foretag/produkter-bad/mezzo-och-free-forvaring/topplatta/topplatta-1005-nora-vitTopplatta 1005 Nora vitAktiv2020-05-26 00:00:00PDF100519395FT = Tillv FärdigvFalse674674 kr
/storage/ma/2bb72889cf034429bb261d7448315bd7/cbf02c362fc249d5b2c0a1d4a13fff6f/40-40-0-jpg.Jpeg/44A879C007CDB626ED70B8ECCB14265E0B63E723/5615010019_square.jpeg5615010019662b0ed2-f3d6-4dec-b8bd-218e8066326a/foretag/produkter-bad/mezzo-och-free-forvaring/topplatta/topplatta-1005-nora-graTopplatta 1005 Nora gråAktiv2020-05-26 00:00:00PDF100519395FT = Tillv FärdigvFalse674674 kr
/storage/ma/062a889ae2134b939a0e9429f50667f3/9ae1ba96bd994cde8c2ca513e664b4f8/40-40-0-jpg.Jpeg/75962984A6CA92150447C92357E58E1E0DE1943F/5615010099_square.jpeg5615010099c6d36605-639c-4eba-87c5-c61826d24089/foretag/produkter-bad/mezzo-och-free-forvaring/topplatta/5615010099Topplatta 1005 KulörAktiv2020-05-26 00:00:00100519395FT = Tillv FärdigvFalse952952 kr
/storage/ma/30bcd747e3194362be1cc2c478d176fa/7fe53a7448794e11b993363522a5f406/40-40-0-jpg.Jpeg/F409EAB33D5A4BED72013B235A60A75E1B453FC4/5615010001_square.jpeg56150100014d345064-5ebe-4dc6-a18d-86c7bbe802d2/foretag/produkter-bad/mezzo-och-free-forvaring/topplatta/5615010001Topplatta 1005 EkAktiv2020-05-26 00:00:00100519395FT = Tillv FärdigvFalse10671.067 kr