Kökssortiment

STOMMAR
Alla våra stommar är Svanenmärkta. Stommarna är tillverkade av högklassig 80 grams melaminbelagd 16 mm spånskiva. Skåpsryggarna tillverkas sedan hösten 2020 av 3 mm HDF.

FUNKTIONSGARANTI
Vi lämnar 15 års funktionsgaranti på skåpsstommar, lådor och gångjärn. Felaktiga delar ersätts med samma eller likvärdig produkt ur gällande sortiment. Eventuella monteringskostnader ersätts inte. Garantin gäller inte om monterings- och skötselanvisning inte följts. I övrigt gäller Konsumentverkets rekommendationer.

LUCKVAL