Bänkskåp för häll/ugn

Bänkskåp för häll är anpassade för spishäll infälld i bänkskiva eller med inbyggnadsugn. Finns endast med lådor och i bredderna 600, 800 och 1000 mm. Alla skåp utom skåp med blindfront 125 mm levereras med en skyddsplåt som monteras på plats på hyllbärare ovanför översta lådan. Skåpen har en grundare 480 mm djup botten för ventilation i skåpet. Låga lådor Classic och Scala som sitter överst i skåpen har låddjup 500 mm för att ge plats för kabeldragning.

* Skåp markerade med P, I, C, M, V eller H går att få med (mot pristillägg): P=pushöppning, I=invändig låda, C=skärbrädaM=möbel-/ASSA-lås, V=ventilationsgaller, H=invändig hylla (istället för invändig låda).

KLICKA▼▲ PÅ KOLUMNRUBRIKERNA NEDAN FÖR ATT SORTERA
Art.nrBenämningStatusÄndr.datumRitningBredd i mmHöjd i mmDjup i mm*Lucka/front HxBPris exkl.momsPris exkl.moms
/storage/ma/70b9c444539a4bed8884313649527b1d/7509b30beff34a0fa11fb9b6f0c2dd4a/40-30-0-jpg.Jpeg/B330B4109C27B3FF42D1B2891FF0F1CA34859D4C/101260_square.jpeg101260101dab9a-c896-4b63-b603-1dd8e7ac937b/foretag/produkter-kok/bankskap/bankskap-hojd-720-mm-exkl-sockel-och-bankskiva-djup-580-mm/bankskap-for-spishall-hojd-720-djup-580/bankskap-600-ugn-o590Bänkskåp för ugn öppn.590 med två blindfronter 600mmAktiv2023-09-24 00:00:00PDF600720580FT = Tillv FärdigvFalse20862.086 kr
/storage/ma/ef85ed3e7ee540a595ae926b0b430731/c94e3476d85948d4a62231e6fcb2813a/40-30-0-jpg.Jpeg/A0A34192DDDFC213E05834AE9303CBAE0B985269/101160N_square.jpeg101160N994330c1-c955-4120-b6a1-a01719884f9e/foretag/produkter-kok/bankskap/bankskap-hojd-720-mm-exkl-sockel-och-bankskiva-djup-580-mm/bankskap-for-spishall-hojd-720-djup-580/101160nBänkskåp för ugn öppn.454mm med en fullutdragslåda 600mmAktiv2023-09-24 00:00:00PDF600720580PFT = Tillv FärdigvFalse231x59632783.278 kr
/storage/ma/56682c141b3242a5a8caf5d80130c226/8c384de4c8a34ede8d3998ca9d85c83a/40-30-0-jpg.Jpeg/BF7FA4D2FDEBF31A1C0E75064DFDF7E79F4ABE5F/102210N_square.jpeg102210Ncc92f1c4-65ba-4e8e-86b4-308a4b5cdf16/foretag/produkter-kok/bankskap/bankskap-hojd-720-mm-exkl-sockel-och-bankskiva-djup-580-mm/bankskap-for-spishall-hojd-720-djup-580/102210nBänkskåp för häll med tre fullutdragslådor 1000mmAktiv2023-09-24 00:00:00PDF1000720580PFT = Tillv FärdigvFalse125/282/282x99659865.986 kr
/storage/ma/560099b96f9b484c9e0daaf90868142a/dc9dea2642204ca18ee783793f365542/40-30-0-jpg.Jpeg/7112D8FC110363D2BEBBF7B837C6626142491F83/102260N_square.jpeg102260N3ee87bcd-2599-46f6-8567-db1b46f7614d/foretag/produkter-kok/bankskap/bankskap-hojd-720-mm-exkl-sockel-och-bankskiva-djup-580-mm/bankskap-for-spishall-hojd-720-djup-580/102260nBänkskåp för häll med tre fullutdragslådor 600mmAktiv2023-09-24 00:00:00PDF600720580PMFT = Tillv FärdigvFalse125/282/282x59640834.083 kr
/storage/ma/c071e171f7ec4ddf83d137492faf3eb1/aa3a2ce56b1c469e8a98bcd75ac0f2da/40-30-0-jpg.Jpeg/ED9A7025760D1A03BF301F3730BDBAFF8CAFF387/102280N_square.jpeg102280N1c557af1-b498-42cd-98f3-1a059b46dea9/foretag/produkter-kok/bankskap/bankskap-hojd-720-mm-exkl-sockel-och-bankskiva-djup-580-mm/bankskap-for-spishall-hojd-720-djup-580/102280nBänkskåp för häll med tre fullutdragslådor 800mmAktiv2023-09-24 00:00:00PDF800720580PMFT = Tillv FärdigvFalse125/282/282x79645724.572 kr
/storage/ma/a9dd4f3ac81b4e87ab9e734a68790e1c/9274d66ded26474ca800a335bff9a6d9/40-36-0-jpg.Jpeg/40F90D507CB8B1836989FA87F2AB48BB006A0EFE/103510N_square.jpeg103510N29c6bb67-40d5-4387-8e9c-31fe7d8ec92e/foretag/produkter-kok/bankskap/bankskap-hojd-720-mm-exkl-sockel-och-bankskiva-djup-580-mm/bankskap-for-spishall-hojd-720-djup-580/bankskap-spishall-1000-duoBänkskåp för häll med två fullutdragslådor 1000mm, DUO-fronterAktiv2023-09-24 00:00:00PDF1000720580PIFT = Tillv FärdigvFalse346/346x99650475.047 kr
/storage/ma/99bb949ba7024032a0d6f946c4681051/04b1c73794ca497fb62c7c5168571d4b/40-30-0-jpg.Jpeg/3BF5119B8AA230E34CEBB29831E44A2153E2916E/103560N_square.jpeg103560N16951f63-f3e7-43a0-a83a-ccc68d8e235c/foretag/produkter-kok/bankskap/bankskap-hojd-720-mm-exkl-sockel-och-bankskiva-djup-580-mm/bankskap-for-spishall-hojd-720-djup-580/bankskap-spishall-600-duoBänkskåp för häll med två fullutdragslådor 600mm, DUO-fronterAktiv2023-09-24 00:00:00PDF600720580PIMFT = Tillv FärdigvFalse346/346x59631783.178 kr
/storage/ma/99a179b6a9ce4da28071f7c26ba6b11c/a2985f9c423741889fdbf3c7915bd41a/40-39-0-jpg.Jpeg/0BEE2ED4D22D72F798005E267FD30FAD4B752D3D/103580N_square.jpeg103580Nd26e114f-655a-4e49-acc6-392361841899/foretag/produkter-kok/bankskap/bankskap-hojd-720-mm-exkl-sockel-och-bankskiva-djup-580-mm/bankskap-for-spishall-hojd-720-djup-580/bankskap-spishall-800-duoBänkskåp för häll med två fullutdragslådor 800mm, DUO-fronterAktiv2023-09-24 00:00:00PDF800720580PIMFT = Tillv FärdigvFalse346/346x79636453.645 kr
/storage/ma/7776e4c960954185908ad39086b5e466/854edac6235d4deb8b49772e833b9fc9/40-40-0-png.Png/2522E658368B785AE3D02189409D4B5341FA616C/104960N_square.png105510Nb4d3ef03-6173-4155-aede-04eebd1f298a/foretag/produkter-kok/bankskap/bankskap-hojd-720-mm-exkl-sockel-och-bankskiva-djup-580-mm/bankskap-for-spishall-hojd-720-djup-580/bankskap-hall-flakt-1000-3laBänkskåp för häll med fläkt, två fullutdragslådor och en blindfront 1000mmAktiv2023-09-24 00:00:00PDF1000720580PFT = Tillv FärdigvFalse125/282/282x99657045.704 kr
/storage/ma/017cf4696f854f0c8c0c5802acde9c84/9ecd21c9724641448b10afe39c4ef31a/40-30-0-jpg.Jpeg/8E506E32D81B14CCFDAD221D72D50D1CC8EE3140/105580N_square.jpeg105580Nf8a0674b-50d3-4d20-a099-77a1ecfa3a96/foretag/produkter-kok/bankskap/bankskap-hojd-720-mm-exkl-sockel-och-bankskiva-djup-580-mm/bankskap-for-spishall-hojd-720-djup-580/bankskap-hall-flakt-800-3laBänkskåp för häll med fläkt, två fullutdragslådor och en blindfront 800mmAktiv2023-09-24 00:00:00PDF800720580PFT = Tillv FärdigvFalse125/282/282x79643424.342 kr
/storage/ma/86fbba63f6e84b1cb1aeddef1f77e107/c0a4ecfb41f04bd7a312eeefdb4133c8/40-30-0-jpg.Jpeg/A8B12CED6FA97DF1934EB077C22CD33EE85296C3/106360N_square.jpeg106360N636b9770-e454-4255-a03b-1912154b49d9/foretag/produkter-kok/bankskap/bankskap-hojd-720-mm-exkl-sockel-och-bankskiva-djup-580-mm/bankskap-for-spishall-hojd-720-djup-580/bankskap-600-ugn-o593-1la-npBänkskåp för ugn öppn.593mm med en fullutdragslåda 600mmAktiv2023-09-24 00:00:00PDF600720580FT = Tillv FärdigvFalse96x59620862.086 kr
/storage/ma/3319372426914e788ec6d7d3c5421f7d/1a931b321cd14ab4a7bb3a28b2a733d2/40-40-0-jpg.Jpeg/3F9D3F43557DF7E9F7A475DF74CDC12372380D92/106610N_square.jpeg106610Nbe26c50c-f3a3-4189-8f31-56e79eac6d53/foretag/produkter-kok/bankskap/bankskap-hojd-720-mm-exkl-sockel-och-bankskiva-djup-580-mm/bankskap-for-spishall-hojd-720-djup-580/bankskap-hall-flakt-1000-duoBänkskåp för häll med fläkt, två fullutdragslådor Scala 1000mm, DUO-fronterAktiv2023-09-24 00:00:00PDF1000720580PFT = Tillv FärdigvFalse346/346x99650475.047 kr
/storage/ma/780f73c8acc941bbb434fea0507f017a/53c44921095a41ea8fd99bb7e6a2cb53/40-30-0-jpg.Jpeg/2FEFD291149C593D729436F1831ACCCEB0228A6C/106680N_square.jpeg106680N0367c48d-f5de-424a-8a9f-aa40d7e86a60/foretag/produkter-kok/bankskap/bankskap-hojd-720-mm-exkl-sockel-och-bankskiva-djup-580-mm/bankskap-for-spishall-hojd-720-djup-580/bankskap-hall-flakt-800-duoBänkskåp för häll med fläkt, två fullutdragslådor Scala 800mm, DUO-fronterAktiv2023-09-24 00:00:00PDF800720580PFT = Tillv FärdigvFalse346/346x79636453.645 kr
/storage/ma/c64d99ca03bd4d9bbc202ffaa50ddaeb/4a74b04d014842979a34fdfa1239a51a/40-40-0-png.Png/C4397A9FFDD59A80B5BF055F04234CC966FBF68E/109410N_list.png109410Na6168ad8-0d32-42cb-887a-c86f0d9c0893/foretag/produkter-kok/bankskap/bankskap-hojd-720-mm-exkl-sockel-och-bankskiva-djup-580-mm/bankskap-for-spishall-hojd-720-djup-580/bankskap-spishal-1000-3la-u-veBänkskåp för häll utan ventilation, tre fullutdragslådor 1000mmAktiv2023-09-24 00:00:00PDF1000720580PFT = Tillv FärdigvFalse125/282/282x99659865.986 kr
/storage/ma/20109dcdc8854471a5553d9c9072bc80/1aec23e38b044accb3880795eeadd348/40-30-0-jpg.Jpeg/3605B1703B539E20F22C3963D2B907B7C2E08977/109460N_square.jpeg109460Ncd53feb9-9747-44b9-8548-dfdef61c64ad/foretag/produkter-kok/bankskap/bankskap-hojd-720-mm-exkl-sockel-och-bankskiva-djup-580-mm/bankskap-for-spishall-hojd-720-djup-580/bankskap-spishall-600-3la-u-veBänkskåp för häll utan ventilation, tre fullutdragslådor 600mmAktiv2023-09-24 00:00:00PDF600720580PMFT = Tillv FärdigvFalse125/282/282x59640834.083 kr
/storage/ma/316451eb87f2416a87b2b67e38446942/40106539223b4b5aba406f4e813d656f/40-40-0-png.Png/F0DDDCB50F08D90ABC1ED025D631BCDED13834AF/109480N_list.png109480N4756f285-2d14-4404-94f8-69a28b3d5fa4/foretag/produkter-kok/bankskap/bankskap-hojd-720-mm-exkl-sockel-och-bankskiva-djup-580-mm/bankskap-for-spishall-hojd-720-djup-580/bankskap-spishall-800-3la-u-veBänkskåp för häll utan ventilation, tre fullutdragslådor 800mmAktiv2023-09-24 00:00:00PDF800720580PMFT = Tillv FärdigvFalse125/282/282x79645724.572 kr