Natursten

Natursten är ett variationsrikt material. Egenskaper som kulör, textur, mönster, ådring, molnighet och flammighet kan variera inom vida gränser, även om stenen kommer från samma brott. Sortering efter utseende har aldrig med tekniska egenskaper att göra. Det estetiska variationsmönstret är mycket olika från stensort till stensort. Vid val av stensort är det viktigt att ta reda på hur den faktiskt ser ut i verkligheten. En tryckt eller digital bild ger oftast inte helt rättvisa åt naturstenens utseende. Därför är det viktigt att studera stenprover noggrant och även se hur stenytan ser ut i olika ljusvinklar. Bänkskivor ligger ofta horisontellt och om de då träffas av släpljus från till exempel ett fönster kan små matta partier och millimeterstora gropar synas, framförallt gäller detta grovkorniga material. Detta är stenens naturliga karaktär och utgör inget fel. De påverkar inte heller stenens funktion. Storleken och omfattningen av dessa varierar från stensort till stensort.
GRANIT (SILIKATSTENAR)
Granit är uppbyggt av hårda silikatmineral som är motståndskraftiga mot kemisk påverkan av till exempel sura ämnen och mot mekanisk påverkan. Granit tål i allmänhet alla slags rengöringsmedel som används i hushållet. Generellt rekommenderas granit som bänkskivor till kök.
MARMOR/KALKSTEN (KARBONATSTENAR)
Marmor och kalksten har karbonatmineral (kalcit) som huvudmineral och båda stensorterna har likartade tekniska egenskaper. Marmor och kalksten är båda känsliga för syror som kan etsa och ge märken i stenen. Syror finns i till exempel sura rengöringsmedel, fruktjuice, vin etc. Kolsyra är ett annat ämne som kan etsa stenen. Syrorna påverkar dock inte stenens hållfasthet, utan orsakar enbart estetiska skador. Är man medveten om och accepterar riskerna för fläckbildning, kan även dessa stensorter vara bra material för bänkskivor till kök.

För mer information se dok 1027, 1028 och 1167 i Control.

KLICKA▼▲ PÅ KOLUMNRUBRIKERNA NEDAN FÖR ATT SORTERA
Art.nrBenämningStatusÄndr.datumRitningBredd i mmHöjd i mmDjup i mm*Lucka/front HxBPris exkl.momsPris exkl.moms
/storage/ma/fa64200db947413094ac9a69c76b2e69/bc3974a20e0a4511bf31c0f98782e281/40-40-0-jpg.Jpeg/226814A467560730D4A119B3428840F5399BD28F/Bianco_Carrara.jpeg3699602d47d4844-f08b-4ccc-9896-e03074ee2240/foretag/produkter-kok/bankskivor/arbetsytor/kok-natursten/3699602Bianco Carrara mattAktiv2019-02-21 00:00:00000K = KöpkomponenterFalse0
/storage/ma/5d0da610f2e542dd940e269c7b7a7d90/c77addc4266b48979ee696f710859585/40-40-0-jpg.Jpeg/88AAB9047A6F35D9D604495E84780E4284C0732C/3699612_square.jpeg369961237bdf384-5205-4308-b250-8f92846889cb/foretag/produkter-kok/bankskivor/arbetsytor/kok-natursten/3699612Steel Grey blankAktiv2019-02-21 00:00:00000K = KöpkomponenterFalse0
/storage/ma/00c279e0c69148d1a3d2c54769416dff/e89eaa35f160450eb0dd4ea5c410522c/40-40-0-jpg.Jpeg/8E692C00ECF26F025923EB65F8CCBC68CE089854/3699615_square.jpeg36996155cc11bab-9537-4948-b2de-c41c4f9e72ae/foretag/produkter-kok/bankskivor/arbetsytor/kok-natursten/granitpr-bohus-gra-mattBohus Grå mattAktiv2019-02-21 00:00:00000K = KöpkomponenterFalse0
/storage/ma/58a5823be6b648ff8cc517e4b5412501/f61b66b603804e9e996c7642dcc160a0/40-40-0-jpg.Jpeg/3E5035293B894456A6C21AB505ACE76C5AA81FF4/Bohus-Gr%c3%a5.jpeg36996043e641d49-1dbe-4505-b477-9337290181db/foretag/produkter-kok/bankskivor/arbetsytor/kok-natursten/3699604Bohus Grå blankAktiv2019-02-21 00:00:00000K = KöpkomponenterFalse0
/storage/ma/f555c1a6167e4662845bf023eaa06320/73d0429410c0470485b2e618a7037141/40-40-0-jpg.Jpeg/495C4E3C467F9C045386F687B6A7FA8DAAF6C08C/3699614_square.jpeg3699614d8a16604-f3b8-4eae-bfff-deb7f05b251e/foretag/produkter-kok/bankskivor/arbetsytor/kok-natursten/3699614Verde GuatemalaAktiv2019-02-21 00:00:00000K = KöpkomponenterFalse0
/storage/ma/974a752975084d6898f3ce72c68dc9be/49586fc44e5d43fb94fd04f9cbde813f/40-40-0-jpg.Jpeg/4583FD06957DD5C743625DE4D8DD4F3EB960F86D/3699617_square.jpeg36996177bbee11d-e6f5-4fa2-ab17-83fdf05f0a0a/foretag/produkter-kok/bankskivor/arbetsytor/kok-natursten/granitpr-zafir-black-blankZafir Black blankAktiv2019-02-21 00:00:00000K = KöpkomponenterFalse0
/storage/ma/cb381bc786884c288c9f96b90a72373f/345a5e28def64f00b603589e8429eff4/40-40-0-jpg.Jpeg/5C6F2BFEE92F225CD65D040715E561E448280599/Silver_Galaxy.jpeg36996117f3e5c5c-4da8-4044-824f-b1850fa65e7d/foretag/produkter-kok/bankskivor/arbetsytor/kok-natursten/3699611Silver Galaxy blankAktiv2019-02-21 00:00:00000K = KöpkomponenterFalse0
/storage/ma/8926c466b98c4361aaae3a582de6be4c/21895994efe642ae9eb211b70c380f57/40-40-0-jpg.Jpeg/1459F88C6A83A554B19D4B6178E669240B3D8E71/3699616_square.jpeg36996161391cee2-3051-4d13-b143-599c95cc8588/foretag/produkter-kok/bankskivor/arbetsytor/kok-natursten/granitpr-nero-afrika-mattNero Afrika mattAktiv2019-02-21 00:00:00000K = KöpkomponenterFalse0
/storage/ma/81b1e503627b433cbd8be889a7773965/8f0207e335aa47d2a17ab6ec9b908c2e/40-40-0-jpg.Jpeg/485E7715DB0F9B31626C7CF69EC12068F7ED6BC6/nero-africa.jpeg369960761b599e3-36d7-4aa3-b031-5aac3d27e0be/foretag/produkter-kok/bankskivor/arbetsytor/kok-natursten/3699607Nero Afrika blankAktiv2019-02-21 00:00:00000K = KöpkomponenterFalse0
/storage/ma/f67363ffd87848e5b56d59cb378114d9/ded0c05144f24e54a82e98deed0e7832/40-40-0-jpg.Jpeg/5BB3B2B87A5AC6D4C67F4C559BAF086B92342AC8/Nero-Asoluto.jpeg3699608e9ed9898-4e76-48a6-a043-f22a2c138290/foretag/produkter-kok/bankskivor/arbetsytor/kok-natursten/3699608Nero Assoluto blankAktiv2019-02-21 00:00:00000K = KöpkomponenterFalse0
/storage/pc/5115c9208b1542da851a4718f5714fdd/827f56b1fc3b4f4d95acaa1184b6fc4b/40-40-0-jpg.Jpeg/7DEC1798851B104049ED57874C2C004BCBB09973/granit-nero-assoluto-ursprung-zimbabwe_matt.jpeg?PropertyID=b6d337c4c38a420495e01dc2ac0c8e2d&LanguageID=000000000000000000000000000000003699609df4c1df1-a897-4153-9983-71f06a5b87cb/foretag/produkter-kok/bankskivor/arbetsytor/kok-natursten/3699609Nero Assoluto mattAktiv2019-02-21 00:00:00000K = KöpkomponenterFalse0