Bearbetningar bänkskivor

Se PDF Control Instruktion 68 för utförligare info om bearbetning av bänkskivor:
Ritningsblankett. Måttsättning allmänt. Måttsättning diskbänk. Måttsättning häll. Standardlösningar. Skarvbeslag. Centrum hoar-mått. Placering av diskbänk i djupled vid underlimning. Vilka diskbänkar passar i 580- och 780-skåp. Definition av sidor på bänkskivor vid kantlistplacering i Movex.