Belysningar - eluttag

– Planera belysningen redan från början. Utgå från ljusets funktioner, både praktiska och estetiska.
– Blanda olika typer av ljus; arbetsbelysning, stämningsbelysning och allmänbelysning.
– Skapa rum i rummet med ljus. Tänk som en scenograf, låt ljuset gestalta rummet.
– Färgtemperatur på belysningar mäts i kelvin (K). Ett varmvitt ljus finns i regel i intervallet 2500-3500K och har ett gulaktigt sken. Ett lågt värde på kelvin-skalan ger ett varmare sken och ett högre värde ett kallare ljus.