Art.nr: 30998

Borrmall (för alla handtag)

Borrmall för alla handtag. Instruktion med art.nr. 39285 medföljer.

Lagerförs: Ja
Tillbehör
31065 Handtag rostfritt cc 192 mm
31019 Handtag Anemon 128 svart
31007 Handtag vitt cc 128 mm
31076 Handtag rostfritt/svart läder cc 192 mm
31134 Knopp Anemon Ø19 rostfri
5906210 Handtag nr 62 matt
31085 Handtag Viva 128 rostfri
31090 Handtag aluminium cc 128 mm
31085 Handtag Viva 128 rostfri
31059 Handtag rostfritt cc 560 mm
31065 Handtag rostfritt cc 192 mm
31029 Handtag krom cc 160 mm
31028 Handtag matt krom cc 160 mm
31019 Handtag Anemon 128 svart
31204 Handtag tenn cc 128 mm
31136 Knopp vit Ø19 höjd 21 mm
31079 Handtag rostfritt/brunt läder cc 192 mm
31217 Handtag Cikoria 128 rostfri
31083 Handtag rostfritt cc 560 mm
31220 Handtag krom cc 160 mm
59075 Handtag nr 75 krom
59071 Handtag nr 71 krom
31201 Handtag svart/mässing cc 128 mm
31078 Handtag Tagetes 128 matt krom
31073 Handtag skål tenn cc 64 mm
59061 Handtag krom cc 160 mm
31016 Handtag Anemon 128 rostfri
31203 Handtag Akleja 128 obehandlad mässing
31079-ARKIV-1 HANDTAG 31079 MATT KROM CC160
31203 Handtag Akleja 128 obehandlad mässing
31081 Handtag Binka 128 rostfri
31089 Handtag krom cc 96 mm
31076 Handtag rostfritt/svart läder cc 192 mm
31217 Handtag Cikoria 128 rostfri
31206 Handtag krom cc 128 mm
31064 Handtag rostfritt cc 128 mm
31131 Knopp glob krom Ø30 höjd 41 mm
31081 Handtag Binka 128 rostfri
59071 Handtag nr 71 krom
31001 Handtag krom cc 128 mm
31080-ARKIV-1 HANDTAG 31080 MATT KROM CC288
31133 Knopp Anemon Ø19 krom
31203 Handtag Akleja 128 obehandlad mässing
59067 Handtag nr 67 krom
31125 Knopp porslin/oxid
5905120 Handtag vit längd 232 mm
31013 Handtag Aster 128 krom
31083 Handtag rostfritt cc 560 mm
5907930 Handtag nr 79 mässing cc64
31203 Handtag Akleja 128 obehandlad mässing
5906210 Handtag nr 62 matt
59051 Handtag krom längd 232 mm
31204 Handtag tenn cc 128 mm
59060 Handtag krom cc 128 mm
31013 Handtag Aster 128 krom
59075 Handtag nr 75 krom
59061 Handtag krom cc 160 mm
31017 Handtag rostfritt cc 192 mm
31054 Handtag Viva 192 rostfri
31049 Handtag krom cc 160 mm
31148 Knopp Anemon Ø30 rostfri
31059 Handtag rostfritt cc 560 mm
31134 Knopp Anemon Ø19 rostfri
31006 Handtag Allium 128 rostfri
31014 Handtag Anemon 128 krom
5905710 Handtag nr 57 matt
31001 Handtag krom cc 128 mm
31219 Handtag Cikoria 128 krom
31086 Handtag rostfritt cc 352 mm
31014 Handtag Anemon 128 krom
31064 Handtag rostfritt cc 128 mm
31219 Handtag Cikoria 128 krom
31014 Handtag Anemon 128 krom
31097-ARKIV-1 HANDTAG 31097 ANTIK TENN CC64
31218 Handtag rostfritt cc 160 mm
5905120 Handtag vit längd 232 mm
31082 Handtag rostfritt cc 320 mm
5904910 Handtag nr 49 matt
31062-ARKIV-1 HANDTAG 31062 MATT KROM CC596
31091 Handtag aluminium cc 192 mm
31058 Handtag rostfritt cc 288 mm
31134 Knopp Anemon Ø19 rostfri
31218 Handtag rostfritt cc 160 mm
31130-ARKIV-1 KNOPP 31130 SVART
31129-ARKIV-1 Handtag borstad mässing, L:40 mm
31081 Handtag Binka 128 rostfri
31131 Knopp glob krom Ø30 höjd 41 mm
31073 Handtag skål tenn cc 64 mm
31084 Handtag Viva 96 rostfri
31092-ARKIV-1 HANDTAG 31092 MATT KROM CC96
59067 Handtag nr 67 krom
31075-ARKIV-1 KNOPP 31119 ANTIK OXID 31x28
31024-ARKIV-1 HANDTAG 31024, ALUMINIUM CC392
31075 Handtag skål krom cc 64 mm
31084 Handtag Viva 96 rostfri
31201 Handtag svart/mässing cc 128 mm
31075 Handtag skål krom cc 64 mm
5904810 Handtag nr 48 matt
31056 Handtag aluminium cc 288 mm
31220 Handtag krom cc 160 mm
31085 Handtag Viva 128 rostfri
31049 Handtag krom cc 160 mm
31123-ARKIV-1 KNOPP 31123 ROSTFRI 14x22
31013 Handtag Aster 128 krom
31020-ARKIV-1 HANDTAG 31020, KROM CC64
31019 Handtag Anemon 128 svart
31129-ARKIV-1 Handtag borstad mässing, L:40 mm
31149 Knopp vit Ø30 höjd 28 mm
31131 Knopp glob krom Ø30 höjd 41 mm
31073 Handtag skål tenn cc 64 mm
31097-ARKIV-1 HANDTAG 31097 ANTIK TENN CC64
31054 Handtag Viva 192 rostfri
31084 Handtag Viva 96 rostfri
31134 Knopp Anemon Ø19 rostfri
31014 Handtag Anemon 128 krom
31075 Handtag skål krom cc 64 mm
31127-ARKIV-1 Knopp rostfri 50x50
31082 Handtag rostfritt cc 320 mm
31085 Handtag Viva 128 rostfri
31065 Handtag rostfritt cc 192 mm
31201 Handtag svart/mässing cc 128 mm
31127-ARKIV-1 Knopp rostfri 50x50
31142 Knopp mässing Ø19 höjd 21 mm
31019 Handtag Anemon 128 svart
31062-ARKIV-1 HANDTAG 31062 MATT KROM CC596
31220 Handtag krom cc 160 mm
31135 Knopp Anemon Ø19 svart
31006 Handtag Allium 128 rostfri
31018 Handtag rostfritt cc 288 mm
31219 Handtag Cikoria 128 krom
31054 Handtag Viva 192 rostfri
31013 Handtag Aster 128 krom
31053 Handtag rostfritt cc 192 mm
31014 Handtag Anemon 128 krom
31056 Handtag aluminium cc 288 mm
31014 Handtag Anemon 128 krom
31136 Knopp vit Ø19 höjd 21 mm
5907930 Handtag nr 79 mässing cc64
59061 Handtag krom cc 160 mm
5907718 Handtag nr 77 oxid cc64
5906210 Handtag nr 62 matt
31148 Knopp Anemon Ø30 rostfri
59051 Handtag krom längd 232 mm
5906970 Handtag svart cc 128 mm
31003 Handtag rostfritt cc 128 mm
31018 Handtag rostfritt cc 288 mm
5906970 Handtag svart cc 128 mm
31020-ARKIV-1 HANDTAG 31020, KROM CC64
31011 Handtag mässing cc 128 mm
31089 Handtag krom cc 96 mm
59061 Handtag krom cc 160 mm
31149 Knopp vit Ø30 höjd 28 mm
31081 Handtag Binka 128 rostfri
31080-ARKIV-1 HANDTAG 31080 MATT KROM CC288
31207 Handtag mässing cc 128 mm
31050-ARKIV-1 HANDTAG 31050 TRÄ BOK CC128
31028 Handtag matt krom cc 160 mm
31219 Handtag Cikoria 128 krom
31086 Handtag rostfritt cc 352 mm
31006 Handtag Allium 128 rostfri
31003 Handtag rostfritt cc 128 mm
31203 Handtag Akleja 128 obehandlad mässing
31011 Handtag mässing cc 128 mm
31026 Handtag svart cc 224 mm
31001 Handtag krom cc 128 mm
31123-ARKIV-1 KNOPP 31123 ROSTFRI 14x22
31075 Handtag skål krom cc 64 mm
31092-ARKIV-1 HANDTAG 31092 MATT KROM CC96
59060 Handtag krom cc 128 mm
31078 Handtag Tagetes 128 matt krom
31090 Handtag aluminium cc 128 mm
31019 Handtag Anemon 128 svart
31017 Handtag rostfritt cc 192 mm
31142 Knopp mässing Ø19 höjd 21 mm
31081 Handtag Binka 128 rostfri
31134 Knopp Anemon Ø19 rostfri
5906970 Handtag svart cc 128 mm
31076 Handtag rostfritt/svart läder cc 192 mm
59060 Handtag krom cc 128 mm
31135 Knopp Anemon Ø19 svart
59060 Handtag krom cc 128 mm
31053 Handtag rostfritt cc 192 mm
5904810 Handtag nr 48 matt
31016 Handtag Anemon 128 rostfri
31207 Handtag mässing cc 128 mm
31217 Handtag Cikoria 128 rostfri
31132 Knopp krom cc 32 mm
31025 Handtag vitt cc 224 mm
31132 Knopp krom cc 32 mm
31130-ARKIV-1 KNOPP 31130 SVART
31013 Handtag Aster 128 krom
31133 Knopp Anemon Ø19 krom
5905120 Handtag vit längd 232 mm
31218 Handtag rostfritt cc 160 mm
31006 Handtag Allium 128 rostfri
59051 Handtag krom längd 232 mm
31007 Handtag vitt cc 128 mm
31148 Knopp Anemon Ø30 rostfri
31011 Handtag mässing cc 128 mm
59051 Handtag krom längd 232 mm
59061 Handtag krom cc 160 mm
31084 Handtag Viva 96 rostfri
59051 Handtag krom längd 232 mm
31085 Handtag Viva 128 rostfri
59075 Handtag nr 75 krom
31219 Handtag Cikoria 128 krom
5904810 Handtag nr 48 matt
59051 Handtag krom längd 232 mm
31064 Handtag rostfritt cc 128 mm
31003 Handtag rostfritt cc 128 mm
5905710 Handtag nr 57 matt
31016 Handtag Anemon 128 rostfri
5905120 Handtag vit längd 232 mm
31023-ARKIV-1 HANDTAG 31023, ALUMINIUM CC192
31006 Handtag Allium 128 rostfri
31217 Handtag Cikoria 128 rostfri
5906970 Handtag svart cc 128 mm
31075-ARKIV-1 KNOPP 31119 ANTIK OXID 31x28
5905120 Handtag vit längd 232 mm
31024-ARKIV-1 HANDTAG 31024, ALUMINIUM CC392
5905120 Handtag vit längd 232 mm
5907718 Handtag nr 77 oxid cc64
31078 Handtag Tagetes 128 matt krom
5905710 Handtag nr 57 matt
5906970 Handtag svart cc 128 mm
5904910 Handtag nr 49 matt
5907930 Handtag nr 79 mässing cc64
31091 Handtag aluminium cc 192 mm
31007 Handtag vitt cc 128 mm
31054 Handtag Viva 192 rostfri
31019 Handtag Anemon 128 svart
31013 Handtag Aster 128 krom
31023-ARKIV-1 HANDTAG 31023, ALUMINIUM CC192
31089 Handtag krom cc 96 mm
31025 Handtag vitt cc 224 mm
31148 Knopp Anemon Ø30 rostfri
31200 Handtag vitt cc 128 mm
31078 Handtag Tagetes 128 matt krom
31133 Knopp Anemon Ø19 krom
31053 Handtag rostfritt cc 192 mm
31136 Knopp vit Ø19 höjd 21 mm
31133 Knopp Anemon Ø19 krom
31135 Knopp Anemon Ø19 svart
31057 Handtag aluminium cc 560 mm
31207 Handtag mässing cc 128 mm
59060 Handtag krom cc 128 mm
31001 Handtag krom cc 128 mm
59061 Handtag krom cc 160 mm
5907718 Handtag nr 77 oxid cc64
31054 Handtag Viva 192 rostfri
31125 Knopp porslin/oxid
31133 Knopp Anemon Ø19 krom
31058 Handtag rostfritt cc 288 mm
31028 Handtag matt krom cc 160 mm
31217 Handtag Cikoria 128 rostfri
31206 Handtag krom cc 128 mm
31119-ARKIV-1 KNOPP 31119 ANTIK OXID 31x28
31079-ARKIV-1 HANDTAG 31079 MATT KROM CC160
31084 Handtag Viva 96 rostfri
31026 Handtag svart cc 224 mm
31029 Handtag krom cc 160 mm
31001 Handtag krom cc 128 mm
31135 Knopp Anemon Ø19 svart
31200 Handtag vitt cc 128 mm
31017 Handtag rostfritt cc 192 mm
31016 Handtag Anemon 128 rostfri
31075 Handtag skål krom cc 64 mm
31016 Handtag Anemon 128 rostfri
31135 Knopp Anemon Ø19 svart
31079 Handtag rostfritt/brunt läder cc 192 mm
31142 Knopp mässing Ø19 höjd 21 mm
31057 Handtag aluminium cc 560 mm
5904910 Handtag nr 49 matt
31018 Handtag rostfritt cc 288 mm
31078 Handtag Tagetes 128 matt krom
31149 Knopp vit Ø30 höjd 28 mm
31119-ARKIV-1 KNOPP 31119 ANTIK OXID 31x28
31148 Knopp Anemon Ø30 rostfri
31050-ARKIV-1 HANDTAG 31050 TRÄ BOK CC128
31206 Handtag krom cc 128 mm

Skåp med DUO-fronter och invändig låda som inte har handtag monterat från Vedum behöver kompletteras med art.nr 39375 Distans handtagsskruv för att skydda de invändiga lådorna från märken från handtagsskruvarna (DUO-front skåp med handtag monterat hos Vedum levereras alltid med distans 39375). För information om placering och montering av handtag från Vedum se dokument 362 i Control.