Art.nr: 39101

Systemskruv försänkt 6,1x13 mm

Skruv (TFX 6,1x13) som används för att fästa skenor i stommarna. Vid montering av lådskenor till Classic/Scala så gäller följande antal skruv: 30, 40, 70 kg = fyra skruv/skena. Vid montering av lådskenor till XP-lådor 60 kg gäller antal skruv: sex skruv/skena.

Bredd i mm: 0
Höjd i mm: 0
Djup i mm: 0
Lagerförs: Ja
Tillbehör
32127 Invändig låda Scala hög, skåp bredd 600 mm, låddjup 650 mm
32002 Invändig låda Classic hög, skåp bredd 600 mm, låddjup 650 mm
32983 Invändig låda hög XP, 600-skåp, djup 500 mm
32131 Invändig låda Scala låg, skåp bredd 600 mm, låddjup 400 mm
302151 Stomskena XP-låda 500, 60 kg, vänster
32976 Invändig låda låg XP, 400-skåp, djup 500 mm
32009 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 800 mm, låddjup 500 mm
32868 Invändig låda hög XP, 800-skåp, djup 650 mm
302151 Stomskena XP-låda 500, 60 kg, vänster
32138 Invändig låda Scala hög, skåp bredd 500 mm, låddjup 550 mm
32866 Invändig låda låg XP, 800-skåp, djup 650 mm
302251 Stomskena XP-låda 350 med dämpning, vänster (40 kg)
30225 Stomskena XP-låda 350 med dämpning, höger (40 kg)
32139 Invändig låda Scala hög, skåp bredd 600 mm, låddjup 550 mm
302251 Stomskena XP-låda 350 med dämpning, vänster (40 kg)
32010 Invändig låda Classic hög, skåp bredd 400 mm, låddjup 500 mm
302151 Stomskena XP-låda 500, 60 kg, vänster
30224 Stomskena XP-låda 500, 40 kg, höger
32138 Invändig låda Scala hög, skåp bredd 500 mm, låddjup 550 mm
30215 Stomskena XP-låda 500, 60 kg, höger
32973 Invändig låda låg XP, 600-skåp, djup 350 mm
32134 Invändig låda Scala låg, skåp bredd 500 mm, låddjup 550 mm
32004 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 600 mm, låddjup 350 mm
32007 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 500 mm, låddjup 500 mm
302151 Stomskena XP-låda 500, 60 kg, vänster
32134 Invändig låda Scala låg, skåp bredd 500 mm, låddjup 550 mm
32133 Invändig låda Scala låg, skåp bredd 400 mm, låddjup 550 mm
32127 Invändig låda Scala hög, skåp bredd 600 mm, låddjup 650 mm
30224 Stomskena XP-låda 500, 40 kg, höger
32005 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 800 mm, låddjup 350 mm
32978 Invändig låda låg XP, 600-skåp, djup 500 mm
32128 Invändig låda Scala hög, skåp bredd 800 mm, låddjup 650 mm
32135 Invändig låda Scala låg, skåp bredd 600 mm, låddjup 550 mm
32126 Invändig låda Scala låg, skåp bredd 800 mm, låddjup 650 mm
32125 Invändig låda Scala låg, skåp bredd 600 mm, låddjup 650 mm
32009 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 800 mm, låddjup 500 mm
32012 Invändig låda Classic hög, skåp bredd 600 mm, låddjup 500 mm
32979 Invändig låda låg XP, 800-skåp, djup 500 mm
32865 Invändig låda låg XP, 600-skåp, djup 650 mm
32003 Invändig låda Classic hög, skåp bredd 800 mm, låddjup 650 mm
30504 Strykbrädeshållare inkl. hållare för dammsugarslang
32004 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 600 mm, låddjup 350 mm
32006 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 400 mm, låddjup 500 mm
32974 Invändig låda låg XP, 800-skåp, djup 350 mm
32866 Invändig låda låg XP, 800-skåp, djup 650 mm
32868 Invändig låda hög XP, 800-skåp, djup 650 mm
32126 Invändig låda Scala låg, skåp bredd 800 mm, låddjup 650 mm
32005 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 800 mm, låddjup 350 mm
32011 Invändig låda Classic hög, skåp bredd 500 mm, låddjup 500 mm
32131 Invändig låda Scala låg, skåp bredd 600 mm, låddjup 400 mm
32135 Invändig låda Scala låg, skåp bredd 600 mm, låddjup 550 mm
32011 Invändig låda Classic hög, skåp bredd 500 mm, låddjup 500 mm
32010 Invändig låda Classic hög, skåp bredd 400 mm, låddjup 500 mm
32003 Invändig låda Classic hög, skåp bredd 800 mm, låddjup 650 mm
32000 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 600 mm, låddjup 650 mm
32981-ARKIV-2 XP LÅDA INVÄN HÖG,40-SKÅP
32982 Invändig låda hög XP, 500-skåp, djup 500 mm
32009 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 800 mm, låddjup 500 mm
32125 Invändig låda Scala låg, skåp bredd 600 mm, låddjup 650 mm
32865 Invändig låda låg XP, 600-skåp, djup 650 mm
32128 Invändig låda Scala hög, skåp bredd 800 mm, låddjup 650 mm
32974 Invändig låda låg XP, 800-skåp, djup 350 mm
32137 Invändig låda Scala hög, skåp bredd 400 mm, låddjup 550 mm
32132 Invändig låda Scala låg, skåp bredd 800 mm, låddjup 400 mm
32140 Invändig låda Scala hög, skåp bredd 800 mm, låddjup 550 mm
32127 Invändig låda Scala hög, skåp bredd 600 mm, låddjup 650 mm
32983 Invändig låda hög XP, 600-skåp, djup 500 mm
30224 Stomskena XP-låda 500, 40 kg, höger
32973 Invändig låda låg XP, 600-skåp, djup 350 mm
302251 Stomskena XP-låda 350 med dämpning, vänster (40 kg)
32000 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 600 mm, låddjup 650 mm
30504 Strykbrädeshållare inkl. hållare för dammsugarslang
32132 Invändig låda Scala låg, skåp bredd 800 mm, låddjup 400 mm
302251 Stomskena XP-låda 350 med dämpning, vänster (40 kg)
32977 Invändig låda låg XP, 500-skåp, djup 500 mm
32139 Invändig låda Scala hög, skåp bredd 600 mm, låddjup 550 mm
32977 Invändig låda låg XP, 500-skåp, djup 500 mm
32005 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 800 mm, låddjup 350 mm
32135 Invändig låda Scala låg, skåp bredd 600 mm, låddjup 550 mm
32867 Invändig låda hög XP, 600-skåp, djup 650 mm
32001 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 800 mm, låddjup 650 mm
302241 Stomskenor till XP-låda 500, 40 kg, vänster
32866 Invändig låda låg XP, 800-skåp, djup 650 mm
302241 Stomskenor till XP-låda 500, 40 kg, vänster
32005 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 800 mm, låddjup 350 mm
30504 Strykbrädeshållare inkl. hållare för dammsugarslang
32976 Invändig låda låg XP, 400-skåp, djup 500 mm
30225 Stomskena XP-låda 350 med dämpning, höger (40 kg)
30224 Stomskena XP-låda 500, 40 kg, höger
30215 Stomskena XP-låda 500, 60 kg, höger
32002 Invändig låda Classic hög, skåp bredd 600 mm, låddjup 650 mm
32136 Invändig låda Scala låg, skåp bredd 800 mm, låddjup 550 mm
32013 Invändig låda Classic hög, skåp bredd 800 mm, låddjup 500 mm
32013 Invändig låda Classic hög, skåp bredd 800 mm, låddjup 500 mm
302251 Stomskena XP-låda 350 med dämpning, vänster (40 kg)
32981-ARKIV-2 XP LÅDA INVÄN HÖG,40-SKÅP
32008 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 600 mm, låddjup 500 mm
302241 Stomskenor till XP-låda 500, 40 kg, vänster
32973 Invändig låda låg XP, 600-skåp, djup 350 mm
32000 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 600 mm, låddjup 650 mm
32126 Invändig låda Scala låg, skåp bredd 800 mm, låddjup 650 mm
30225 Stomskena XP-låda 350 med dämpning, höger (40 kg)
32012 Invändig låda Classic hög, skåp bredd 600 mm, låddjup 500 mm
30215 Stomskena XP-låda 500, 60 kg, höger
32012 Invändig låda Classic hög, skåp bredd 600 mm, låddjup 500 mm
32977 Invändig låda låg XP, 500-skåp, djup 500 mm
32004 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 600 mm, låddjup 350 mm
32979 Invändig låda låg XP, 800-skåp, djup 500 mm
32133 Invändig låda Scala låg, skåp bredd 400 mm, låddjup 550 mm
32011 Invändig låda Classic hög, skåp bredd 500 mm, låddjup 500 mm
30215 Stomskena XP-låda 500, 60 kg, höger
32007 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 500 mm, låddjup 500 mm
30225 Stomskena XP-låda 350 med dämpning, höger (40 kg)
32011 Invändig låda Classic hög, skåp bredd 500 mm, låddjup 500 mm
32137 Invändig låda Scala hög, skåp bredd 400 mm, låddjup 550 mm
32136 Invändig låda Scala låg, skåp bredd 800 mm, låddjup 550 mm
32008 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 600 mm, låddjup 500 mm
32010 Invändig låda Classic hög, skåp bredd 400 mm, låddjup 500 mm
32008 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 600 mm, låddjup 500 mm
32982 Invändig låda hög XP, 500-skåp, djup 500 mm
32983 Invändig låda hög XP, 600-skåp, djup 500 mm
32002 Invändig låda Classic hög, skåp bredd 600 mm, låddjup 650 mm
32001 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 800 mm, låddjup 650 mm
32979 Invändig låda låg XP, 800-skåp, djup 500 mm
32976 Invändig låda låg XP, 400-skåp, djup 500 mm
32984 Invändig låda hög XP, 800-skåp, djup 500 mm
32140 Invändig låda Scala hög, skåp bredd 800 mm, låddjup 550 mm
32867 Invändig låda hög XP, 600-skåp, djup 650 mm
30215 Stomskena XP-låda 500, 60 kg, höger
32009 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 800 mm, låddjup 500 mm
32008 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 600 mm, låddjup 500 mm
32974 Invändig låda låg XP, 800-skåp, djup 350 mm
32978 Invändig låda låg XP, 600-skåp, djup 500 mm
32004 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 600 mm, låddjup 350 mm
32131 Invändig låda Scala låg, skåp bredd 600 mm, låddjup 400 mm
32139 Invändig låda Scala hög, skåp bredd 600 mm, låddjup 550 mm
32003 Invändig låda Classic hög, skåp bredd 800 mm, låddjup 650 mm
32001 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 800 mm, låddjup 650 mm
32007 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 500 mm, låddjup 500 mm
30224 Stomskena XP-låda 500, 40 kg, höger
32136 Invändig låda Scala låg, skåp bredd 800 mm, låddjup 550 mm
32984 Invändig låda hög XP, 800-skåp, djup 500 mm
32002 Invändig låda Classic hög, skåp bredd 600 mm, låddjup 650 mm
32140 Invändig låda Scala hög, skåp bredd 800 mm, låddjup 550 mm
32001 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 800 mm, låddjup 650 mm
302241 Stomskenor till XP-låda 500, 40 kg, vänster
32000 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 600 mm, låddjup 650 mm
32982 Invändig låda hög XP, 500-skåp, djup 500 mm
302151 Stomskena XP-låda 500, 60 kg, vänster
30504 Strykbrädeshållare inkl. hållare för dammsugarslang
32978 Invändig låda låg XP, 600-skåp, djup 500 mm
32006 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 400 mm, låddjup 500 mm
32125 Invändig låda Scala låg, skåp bredd 600 mm, låddjup 650 mm
32132 Invändig låda Scala låg, skåp bredd 800 mm, låddjup 400 mm
32006 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 400 mm, låddjup 500 mm
32128 Invändig låda Scala hög, skåp bredd 800 mm, låddjup 650 mm
302241 Stomskenor till XP-låda 500, 40 kg, vänster
302151 Stomskena XP-låda 500, 60 kg, vänster
32134 Invändig låda Scala låg, skåp bredd 500 mm, låddjup 550 mm
32010 Invändig låda Classic hög, skåp bredd 400 mm, låddjup 500 mm
32868 Invändig låda hög XP, 800-skåp, djup 650 mm
32007 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 500 mm, låddjup 500 mm
32013 Invändig låda Classic hög, skåp bredd 800 mm, låddjup 500 mm
32133 Invändig låda Scala låg, skåp bredd 400 mm, låddjup 550 mm
302241 Stomskenor till XP-låda 500, 40 kg, vänster
32138 Invändig låda Scala hög, skåp bredd 500 mm, låddjup 550 mm
32013 Invändig låda Classic hög, skåp bredd 800 mm, låddjup 500 mm
32003 Invändig låda Classic hög, skåp bredd 800 mm, låddjup 650 mm
32137 Invändig låda Scala hög, skåp bredd 400 mm, låddjup 550 mm
30224 Stomskena XP-låda 500, 40 kg, höger
30215 Stomskena XP-låda 500, 60 kg, höger
32865 Invändig låda låg XP, 600-skåp, djup 650 mm
32006 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 400 mm, låddjup 500 mm
32867 Invändig låda hög XP, 600-skåp, djup 650 mm
32984 Invändig låda hög XP, 800-skåp, djup 500 mm
32012 Invändig låda Classic hög, skåp bredd 600 mm, låddjup 500 mm
30225 Stomskena XP-låda 350 med dämpning, höger (40 kg)