Art.nr: 39023

Monteringsplatta till 160 gr ggj

Monteringsplatta som används tillsammans med gångjärn 39019 Gångjärn 160° utan plugg, 39022 och 39035 för överfalsade gångjärn och 39018 Gångjärn 160° för överfalsade luckor.

Lagerförs: Ja
Tillbehör
39014U Gångjärn 95 gr för diagonalskåp
32977 Invändig låda låg XP, 500-skåp, djup 500 mm
32134 Invändig låda Scala låg, skåp bredd 500 mm, låddjup 550 mm
32977 Invändig låda låg XP, 500-skåp, djup 500 mm
32983 Invändig låda hög XP, 600-skåp, djup 500 mm
32868 Invändig låda hög XP, 800-skåp, djup 650 mm
32979 Invändig låda låg XP, 800-skåp, djup 500 mm
32007 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 500 mm, låddjup 500 mm
32866 Invändig låda låg XP, 800-skåp, djup 650 mm
32133 Invändig låda Scala låg, skåp bredd 400 mm, låddjup 550 mm
32000 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 600 mm, låddjup 650 mm
32005 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 800 mm, låddjup 350 mm
32131 Invändig låda Scala låg, skåp bredd 600 mm, låddjup 400 mm
32867 Invändig låda hög XP, 600-skåp, djup 650 mm
32128 Invändig låda Scala hög, skåp bredd 800 mm, låddjup 650 mm
32982 Invändig låda hög XP, 500-skåp, djup 500 mm
32002 Invändig låda Classic hög, skåp bredd 600 mm, låddjup 650 mm
32009 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 800 mm, låddjup 500 mm
32012 Invändig låda Classic hög, skåp bredd 600 mm, låddjup 500 mm
32001 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 800 mm, låddjup 650 mm
32013 Invändig låda Classic hög, skåp bredd 800 mm, låddjup 500 mm
32866 Invändig låda låg XP, 800-skåp, djup 650 mm
32006 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 400 mm, låddjup 500 mm
32128 Invändig låda Scala hög, skåp bredd 800 mm, låddjup 650 mm
32012 Invändig låda Classic hög, skåp bredd 600 mm, låddjup 500 mm
32984 Invändig låda hög XP, 800-skåp, djup 500 mm
32976 Invändig låda låg XP, 400-skåp, djup 500 mm
32002 Invändig låda Classic hög, skåp bredd 600 mm, låddjup 650 mm
32009 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 800 mm, låddjup 500 mm
32011 Invändig låda Classic hög, skåp bredd 500 mm, låddjup 500 mm
32982 Invändig låda hög XP, 500-skåp, djup 500 mm
32126 Invändig låda Scala låg, skåp bredd 800 mm, låddjup 650 mm
32983 Invändig låda hög XP, 600-skåp, djup 500 mm
32134 Invändig låda Scala låg, skåp bredd 500 mm, låddjup 550 mm
32003 Invändig låda Classic hög, skåp bredd 800 mm, låddjup 650 mm
32135 Invändig låda Scala låg, skåp bredd 600 mm, låddjup 550 mm
32140 Invändig låda Scala hög, skåp bredd 800 mm, låddjup 550 mm
32003 Invändig låda Classic hög, skåp bredd 800 mm, låddjup 650 mm
32008 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 600 mm, låddjup 500 mm
32867 Invändig låda hög XP, 600-skåp, djup 650 mm
32131 Invändig låda Scala låg, skåp bredd 600 mm, låddjup 400 mm
32136 Invändig låda Scala låg, skåp bredd 800 mm, låddjup 550 mm
32976 Invändig låda låg XP, 400-skåp, djup 500 mm
39014U Gångjärn 95 gr för diagonalskåp
32865 Invändig låda låg XP, 600-skåp, djup 650 mm
32012 Invändig låda Classic hög, skåp bredd 600 mm, låddjup 500 mm
32125 Invändig låda Scala låg, skåp bredd 600 mm, låddjup 650 mm
32126 Invändig låda Scala låg, skåp bredd 800 mm, låddjup 650 mm
32979 Invändig låda låg XP, 800-skåp, djup 500 mm
32010 Invändig låda Classic hög, skåp bredd 400 mm, låddjup 500 mm
32133 Invändig låda Scala låg, skåp bredd 400 mm, låddjup 550 mm
32865 Invändig låda låg XP, 600-skåp, djup 650 mm
32979 Invändig låda låg XP, 800-skåp, djup 500 mm
32004 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 600 mm, låddjup 350 mm
32005 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 800 mm, låddjup 350 mm
32140 Invändig låda Scala hög, skåp bredd 800 mm, låddjup 550 mm
32983 Invändig låda hög XP, 600-skåp, djup 500 mm
32984 Invändig låda hög XP, 800-skåp, djup 500 mm
32009 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 800 mm, låddjup 500 mm
32984 Invändig låda hög XP, 800-skåp, djup 500 mm
32008 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 600 mm, låddjup 500 mm
32981-ARKIV-2 XP LÅDA INVÄN HÖG,40-SKÅP
32008 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 600 mm, låddjup 500 mm
32865 Invändig låda låg XP, 600-skåp, djup 650 mm
32978 Invändig låda låg XP, 600-skåp, djup 500 mm
32868 Invändig låda hög XP, 800-skåp, djup 650 mm
32001 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 800 mm, låddjup 650 mm
32137 Invändig låda Scala hög, skåp bredd 400 mm, låddjup 550 mm
39014U Gångjärn 95 gr för diagonalskåp
32981-ARKIV-2 XP LÅDA INVÄN HÖG,40-SKÅP
32007 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 500 mm, låddjup 500 mm
32139 Invändig låda Scala hög, skåp bredd 600 mm, låddjup 550 mm
32127 Invändig låda Scala hög, skåp bredd 600 mm, låddjup 650 mm
32004 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 600 mm, låddjup 350 mm
32010 Invändig låda Classic hög, skåp bredd 400 mm, låddjup 500 mm
32978 Invändig låda låg XP, 600-skåp, djup 500 mm
32000 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 600 mm, låddjup 650 mm
32007 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 500 mm, låddjup 500 mm
32138 Invändig låda Scala hög, skåp bredd 500 mm, låddjup 550 mm
32013 Invändig låda Classic hög, skåp bredd 800 mm, låddjup 500 mm
32125 Invändig låda Scala låg, skåp bredd 600 mm, låddjup 650 mm
32001 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 800 mm, låddjup 650 mm
32982 Invändig låda hög XP, 500-skåp, djup 500 mm
32139 Invändig låda Scala hög, skåp bredd 600 mm, låddjup 550 mm
32867 Invändig låda hög XP, 600-skåp, djup 650 mm
32000 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 600 mm, låddjup 650 mm
32977 Invändig låda låg XP, 500-skåp, djup 500 mm
32005 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 800 mm, låddjup 350 mm
32011 Invändig låda Classic hög, skåp bredd 500 mm, låddjup 500 mm
32976 Invändig låda låg XP, 400-skåp, djup 500 mm
32013 Invändig låda Classic hög, skåp bredd 800 mm, låddjup 500 mm
32978 Invändig låda låg XP, 600-skåp, djup 500 mm
32132 Invändig låda Scala låg, skåp bredd 800 mm, låddjup 400 mm
32010 Invändig låda Classic hög, skåp bredd 400 mm, låddjup 500 mm
32868 Invändig låda hög XP, 800-skåp, djup 650 mm
32006 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 400 mm, låddjup 500 mm
39014U Gångjärn 95 gr för diagonalskåp
32137 Invändig låda Scala hög, skåp bredd 400 mm, låddjup 550 mm
32136 Invändig låda Scala låg, skåp bredd 800 mm, låddjup 550 mm
32004 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 600 mm, låddjup 350 mm
32011 Invändig låda Classic hög, skåp bredd 500 mm, låddjup 500 mm
32003 Invändig låda Classic hög, skåp bredd 800 mm, låddjup 650 mm
32135 Invändig låda Scala låg, skåp bredd 600 mm, låddjup 550 mm
32866 Invändig låda låg XP, 800-skåp, djup 650 mm
32002 Invändig låda Classic hög, skåp bredd 600 mm, låddjup 650 mm
32006 Invändig låda Classic låg, skåp bredd 400 mm, låddjup 500 mm
32132 Invändig låda Scala låg, skåp bredd 800 mm, låddjup 400 mm
32138 Invändig låda Scala hög, skåp bredd 500 mm, låddjup 550 mm
32127 Invändig låda Scala hög, skåp bredd 600 mm, låddjup 650 mm