Art.nr: 32133

Invändig låda Scala låg, skåp bredd 400 mm, låddjup 550 mm

Låg invändig Scala-låda. För skåpsbredd 400 mm, låddjup 550 mm, lådhöjd 90 mm.
Bredd i mm: 400
Höjd i mm: 90
Djup i mm: 550
Tillbehör
306251 Fullutdragsskena 550 med dämpning, vänster (40 kg)
30625 Fullutdragsskena 550 med dämpning, höger (40 kg)
30625 Fullutdragsskena 550 med dämpning, höger (40 kg)
39019 Gångjärn 160 gr utan plugg
306251 Fullutdragsskena 550 med dämpning, vänster (40 kg)
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
306251 Fullutdragsskena 550 med dämpning, vänster (40 kg)
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
306251 Fullutdragsskena 550 med dämpning, vänster (40 kg)
306251 Fullutdragsskena 550 med dämpning, vänster (40 kg)
306251 Fullutdragsskena 550 med dämpning, vänster (40 kg)
30625 Fullutdragsskena 550 med dämpning, höger (40 kg)
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39023 Monteringsplatta till 160 gr ggj
39023 Monteringsplatta till 160 gr ggj
39019 Gångjärn 160 gr utan plugg
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
306251 Fullutdragsskena 550 med dämpning, vänster (40 kg)
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39023 Monteringsplatta till 160 gr ggj
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39090 Monteringsplatta dämpning standard
30625 Fullutdragsskena 550 med dämpning, höger (40 kg)
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39090 Monteringsplatta dämpning standard
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39083U Gångjärn med dämpning 160 gr för skruvning
39090 Monteringsplatta dämpning standard
306251 Fullutdragsskena 550 med dämpning, vänster (40 kg)
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
30625 Fullutdragsskena 550 med dämpning, höger (40 kg)
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
30625 Fullutdragsskena 550 med dämpning, höger (40 kg)
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39019 Gångjärn 160 gr utan plugg
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39083U Gångjärn med dämpning 160 gr för skruvning
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39019 Gångjärn 160 gr utan plugg
39083U Gångjärn med dämpning 160 gr för skruvning
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
306251 Fullutdragsskena 550 med dämpning, vänster (40 kg)
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39090 Monteringsplatta dämpning standard
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39023 Monteringsplatta till 160 gr ggj
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
30625 Fullutdragsskena 550 med dämpning, höger (40 kg)
39090 Monteringsplatta dämpning standard
306251 Fullutdragsskena 550 med dämpning, vänster (40 kg)
30625 Fullutdragsskena 550 med dämpning, höger (40 kg)
30625 Fullutdragsskena 550 med dämpning, höger (40 kg)
39019 Gångjärn 160 gr utan plugg
39023 Monteringsplatta till 160 gr ggj
30625 Fullutdragsskena 550 med dämpning, höger (40 kg)
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
30625 Fullutdragsskena 550 med dämpning, höger (40 kg)
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
306251 Fullutdragsskena 550 med dämpning, vänster (40 kg)
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39090 Monteringsplatta dämpning standard
306251 Fullutdragsskena 550 med dämpning, vänster (40 kg)
306251 Fullutdragsskena 550 med dämpning, vänster (40 kg)
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39019 Gångjärn 160 gr utan plugg
39083U Gångjärn med dämpning 160 gr för skruvning
39023 Monteringsplatta till 160 gr ggj
30625 Fullutdragsskena 550 med dämpning, höger (40 kg)
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39019 Gångjärn 160 gr utan plugg
39019 Gångjärn 160 gr utan plugg
39083U Gångjärn med dämpning 160 gr för skruvning
39023 Monteringsplatta till 160 gr ggj
306251 Fullutdragsskena 550 med dämpning, vänster (40 kg)
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
30625 Fullutdragsskena 550 med dämpning, höger (40 kg)
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
30625 Fullutdragsskena 550 med dämpning, höger (40 kg)
306251 Fullutdragsskena 550 med dämpning, vänster (40 kg)
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39019 Gångjärn 160 gr utan plugg
39083U Gångjärn med dämpning 160 gr för skruvning
39023 Monteringsplatta till 160 gr ggj
30625 Fullutdragsskena 550 med dämpning, höger (40 kg)
39083U Gångjärn med dämpning 160 gr för skruvning