Art.nr: 32131

Invändig låda Scala låg, skåp bredd 600 mm, låddjup 400 mm

Låg invändig Scala-låda. För skåpsbredd 600 mm, låddjup 400 mm, lådhöjd 90 mm.

Vid montering i diskbänkskåp är det 260 mm från ovankant skåp till ovankant lådsida.

Bredd i mm: 600
Höjd i mm: 90
Djup i mm: 400
Tillbehör
39090 Monteringsplatta dämpning standard
39019 Gångjärn 160 gr utan plugg
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39023 Monteringsplatta till 160 gr ggj
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39083U Gångjärn med dämpning 160 gr för skruvning
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39090 Monteringsplatta dämpning standard
30623 Fullutdragsskena NP-låda 400 med dämpning, höger (40 kg)
306231 Fullutdragsskena NP-låda 400 med dämpning, vänster (40 kg)
39019 Gångjärn 160 gr utan plugg
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
30623 Fullutdragsskena NP-låda 400 med dämpning, höger (40 kg)
30623 Fullutdragsskena NP-låda 400 med dämpning, höger (40 kg)
39023 Monteringsplatta till 160 gr ggj
30623 Fullutdragsskena NP-låda 400 med dämpning, höger (40 kg)
39023 Monteringsplatta till 160 gr ggj
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39023 Monteringsplatta till 160 gr ggj
30623 Fullutdragsskena NP-låda 400 med dämpning, höger (40 kg)
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
30623 Fullutdragsskena NP-låda 400 med dämpning, höger (40 kg)
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
30623 Fullutdragsskena NP-låda 400 med dämpning, höger (40 kg)
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39019 Gångjärn 160 gr utan plugg
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
306231 Fullutdragsskena NP-låda 400 med dämpning, vänster (40 kg)
30623 Fullutdragsskena NP-låda 400 med dämpning, höger (40 kg)
39090 Monteringsplatta dämpning standard
306231 Fullutdragsskena NP-låda 400 med dämpning, vänster (40 kg)
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
306231 Fullutdragsskena NP-låda 400 med dämpning, vänster (40 kg)
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39019 Gångjärn 160 gr utan plugg
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39090 Monteringsplatta dämpning standard
39019 Gångjärn 160 gr utan plugg
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39023 Monteringsplatta till 160 gr ggj
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
306231 Fullutdragsskena NP-låda 400 med dämpning, vänster (40 kg)
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39083U Gångjärn med dämpning 160 gr för skruvning
39019 Gångjärn 160 gr utan plugg
30623 Fullutdragsskena NP-låda 400 med dämpning, höger (40 kg)
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
30623 Fullutdragsskena NP-låda 400 med dämpning, höger (40 kg)
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39083U Gångjärn med dämpning 160 gr för skruvning
30623 Fullutdragsskena NP-låda 400 med dämpning, höger (40 kg)
39023 Monteringsplatta till 160 gr ggj
30623 Fullutdragsskena NP-låda 400 med dämpning, höger (40 kg)
39023 Monteringsplatta till 160 gr ggj
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39083U Gångjärn med dämpning 160 gr för skruvning
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39083U Gångjärn med dämpning 160 gr för skruvning
306231 Fullutdragsskena NP-låda 400 med dämpning, vänster (40 kg)
306231 Fullutdragsskena NP-låda 400 med dämpning, vänster (40 kg)
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
30623 Fullutdragsskena NP-låda 400 med dämpning, höger (40 kg)
306231 Fullutdragsskena NP-låda 400 med dämpning, vänster (40 kg)
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
30623 Fullutdragsskena NP-låda 400 med dämpning, höger (40 kg)
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
30623 Fullutdragsskena NP-låda 400 med dämpning, höger (40 kg)
306231 Fullutdragsskena NP-låda 400 med dämpning, vänster (40 kg)
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
30623 Fullutdragsskena NP-låda 400 med dämpning, höger (40 kg)
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39019 Gångjärn 160 gr utan plugg
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39019 Gångjärn 160 gr utan plugg
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
306231 Fullutdragsskena NP-låda 400 med dämpning, vänster (40 kg)
306231 Fullutdragsskena NP-låda 400 med dämpning, vänster (40 kg)
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39023 Monteringsplatta till 160 gr ggj
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
30623 Fullutdragsskena NP-låda 400 med dämpning, höger (40 kg)
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39083U Gångjärn med dämpning 160 gr för skruvning
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
306231 Fullutdragsskena NP-låda 400 med dämpning, vänster (40 kg)
39019 Gångjärn 160 gr utan plugg
306231 Fullutdragsskena NP-låda 400 med dämpning, vänster (40 kg)
39090 Monteringsplatta dämpning standard
306231 Fullutdragsskena NP-låda 400 med dämpning, vänster (40 kg)
306231 Fullutdragsskena NP-låda 400 med dämpning, vänster (40 kg)
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
30623 Fullutdragsskena NP-låda 400 med dämpning, höger (40 kg)
306231 Fullutdragsskena NP-låda 400 med dämpning, vänster (40 kg)
306231 Fullutdragsskena NP-låda 400 med dämpning, vänster (40 kg)
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
306231 Fullutdragsskena NP-låda 400 med dämpning, vänster (40 kg)
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm
39101 Systemskruv försänkt 6,1x13 mm