Har Vedum egna montörer?

Vi kan hjälpa till att sätta upp ditt kök på plats, om du tycker att det känns tryggare än att göra det på egen hand. Uppsättningen sköts av våra noggrant utvalda samarbetspartners. Vi kan också ge dig tips på bra hantverkare som hjälper dig med köksbytet. Du får ett fast pris och betalar enbart för det du väljer att köpa av oss. Om du vill kommer vi hem till dig innan du beställer köket för att kontrollmäta. Gäller helt köksbyte.