Gå till innehåll

Hållbara medarbetare

Vedums viktigaste

För oss på Vedum är det inte bara viktigt att alla våra medarbetare har goda arbetsvillkor och en god arbetsmiljö; vi vill att varje medarbetare känner sig sedd och delaktig i verksamheten. Detta når vi bland annat genom nedan insatser.

Vedumkännedom

På Vedum tycker vi att det är lika viktigt att alla medarbetare känner till vår historia, som vart vi är på väg. Därför bjuder vi alltid in alla nya medarbetare till två dagar av Vedumkännedom där de får gå en fabriksvisning samt lära sig mer om bland annat vår filosofi, vårt varumärke och våra olika affärsområden.

Hållbart ledarskap

Vi tror att ett engagerat, inkluderande och tydligt ledarskap skapar goda förutsättningar för hållbara medarbetare. Vi tror på mångfald, korta beslutsvägar och investerar i tid för tvärfunktionella möten: enkla organisationsformer skapar rätt förutsättningar för varje medarbetare att arbeta under eget ansvar.

Vedums Guldklubb

Guldklubben är vår benämning på alla medarbetare som varit anställda mer än tio år och dessa medarbetare utgör 39 procent av hela Vedums personalstyrka. Det ser vi som ett kvitto på att vi konsekvent lever efter våra värderingar och att vi alltid arbetar långsiktigt. 

I Guldklubben finns i dagsläget cirka 180 medarbetare som har en genomsnittlig anställningstid på mer än 20 år.

Jämställdhet

Vedum tror på mångfald och har länge arbetat strategiskt med jämställdhet. Vår ledningsgrupp består av 58 procent kvinnor och 42 procent män och andelen kvinnor totalt i verksamheten är cirka 41 procent, vilket är en hög siffra jämfört med nationell statistik. 

 

En god arbetsmiljö

Nedan är några av de åtgärder vi ser som självklara delar i Vedums arbete för en god arbetsmiljö.

• Arbetsmiljöpolicy och systematiskt arbetsmiljöarbete
• Friskvårdsbidrag och företagshälsovård.
• Regelbundna hälsofrämjande undersökningar.
• Arbetskläder och skyddsskor.
• Hjärtstartare samt skyddssamariter på alla arbetsställen.

Hållbarhetsredovisning

I vår hållbarhetsredovisning kan du läsa mer om Vedums viktigaste och fördjupa dig i vårt hållbarhetsarbete.