På väg mot en hållbar framtid

Vedums hållbarhetsarbete genomsyrar hela företaget och utgår från en enkel tanke: vi ska göra livet bättre för människor i dag, utan att äventyra livet för morgondagens generationer. 

Samtidigt är vi medvetna om att det är ett komplext område med såväl miljömässiga som sociala och ekonomiska utmaningar. Det kommer alltid finnas saker att ifrågasätta, utveckla och förbättra. Det kommer alltid nya idéer, lösningar och innovationer. Vi måste alltid komma vidare. 

Det kan vi förstås inte göra på egen hand, eftersom vi är en del av ett sammanhang – lokalt här i Vedum, nationellt och globalt. Därför vill vi verka i en öppen dialog med kunder, leverantörer, myndigheter, anställda och allmänhet. Vi är på väg mot en hållbar framtid. Välkommen att vara med!

 

Vedums vd Magnus Efraimsson om hållbarhet:

"Hållbarhet kan vi bara skapa tillsammans, det är en insikt som vuxit sig allt starkare hos mig. Det är helheten, samarbetena och de långa, sammanhållna kedjorna som avgör hur hållbara vi klarar av att vara. Vi på Vedum har bestämt oss för att knyta vårt hållbarhetsarbete till FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030, just för att vi ser nödvändigheten av helhetssyn, sammanhang och gemensamma ramar. Vår ambition är att göra livet bättre för människor i dag, utan att äventyra livet för morgondagens generationer.

Något färdigt facit eller enkelt svar på hur det ska gå till har vi inte. Vi måste alltid väga ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhetsfrågor mot varandra. Efterleva lagkrav, driva företaget på ett ansvarsfullt sätt, vara lyhörda för våra kunders önskemål och sanna mot våra egna värderingar. Vår förmåga till anpassning, flexibilitet, omställning och inte minst ödmjukhet inför frågans komplexitet är därför avgörande. En sak vet jag: vi är på väg mot en hållbar framtid. Säkert möter vi överraskningar på vägen, men riktningen är tydlig. Välkommen att vara med på vår resa!"

Magnus sign genomskinlig.png

Magnus Efraimsson
VD Vedum Kök & Bad AB

 

Läs mer i vår Hållbarhetsredovisning.

220x280_Katalogsida_hållbarhetsredovisning_2022.jpg

 

samlade_kvalitetslogotyper_webb.jpg