Hållbarhetsnyheter

Agenda 2030 för ökad tydlighet

Vedum har i linje med branschorganisationen TMF:s guide valt att knyta sitt hållbarhetsarbete till Agenda 2030. Med FN:s hållbarhetsmål som utgångspunkt blir det tydligare hur det dagliga arbetet i Vedum kan knytas till det långsiktiga globala ansvaret. ”Effektivt hållbarhetsarbete kräver helhetssyn och gemensamma ramar. Att använda Agenda 2030 är ett sätt för oss att se vad vi gjort, vad vi behöver göra framåt och hur vi kan kommunicera det tydligt både internt och externt. Att bli mer konkreta både i vad vi gör och vad vi säger”, säger Vedums vd Magnus Efraimsson.

650x300_vedum_hållberhet8.jpg

 

Svanenmärkt inredning

På Vedum har vi valt att Svanenmärka delar av vårt kökssortiment. Alla Vedums köksstommar, flertalet laminatbänkskivor och flera luckor är Svanenmärkta. Dessutom är många produkter i sortimentet listade i Svanens husproduktsportal, vilket betyder att de är godkända att användas i Svanenmärkta hus. Det gör det lätt för dagens miljömedvetna och inredningsintresserade konsumenter att göra hållbara val till hemmet. ”Vi skapar kök och badrum med en tidlös design, eftersom en av de viktigaste aspekterna i ett hållbart hem är att skapa ett hem att trivas i. Valen man gör i hemmet ska kännas lika självklara idag som många år framåt, säger Jenny Andersson, designansvarig på Vedum.”

650x300_vedum_hållberhet7.jpg

 

Fossilfria transporter

Sedan 2020 är en stor andel av Vedums transporter fossilfria. Genom ett samarbete med logistikföretaget Sandahls Vårgårda, tidigare Bring Vårgårda kommer Vedums direktleveranser av köksinredning levereras med lastbilar som körs på HVO, RME och närproducerad biogas. Målet är att minst 85 procent av de transporter som Bring utför åt Vedum ska vara fossilfria.

650x300_vedum_hållberhet.jpg

 

Enklare och effektivare källsortering

Vedum har ett nyutvecklat koncept för källsortering, de nya källsorteringarna Ängsö i diskbänksskåp, Djurö i lådor och sidohängda Sarek, alla med ett gemensamt formspråk. ”Det är ett flexibelt system som möter många olika krav, och även enkelt anpassas efter de individuella behoven av källsortering”, säger Niclas Jacobson, sortimentschef på Vedum. 

650x300_vedum_hållberhet4.jpg

LÄS MER

Hållbarhet är en självklar aspekt av allt vi gör och de värden vi skapar för våra kunder. Läs mer i Vedums hållbarhetsredovisning