Vår hållbarhetsredovisning

Familjeföretaget Vedum har ända sedan företaget grundades för nästa hundra år sedan arbetat med frågor kring kvalitet, miljö, arbetsmiljö och ansvarsfullt företagande. Från början mest på intuition och som en självklar del av vår företagskultur och våra värderingar, så småningom allt mer målmedvetet och formaliserat. I dag samlas detta arbete under begreppet hållbarhet, med de tre dimensionerna miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

Läs mer i vår Hållbarhetsredovisning.

220x280_Katalogsida_hållbarhetsredovisning_2022.jpg