Hållbarhet för oss

Vedums tre prioriterade hållbarhetsområden

Effektivt hållbarhetsarbete kräver helhetssyn och gemensamma ramar. Vi har därför valt att knyta vårt hållbarhetsarbete till Agenda 2030, utifrån branschorganisationen Trä- och Möbelföretagens (TMF:s) guide. Av FN:s 17 globala hållbarhetsmål har vi valt ut 11 som är särskilt viktiga och relevanta för Vedums verksamhet. 

Sustainable-Development-Goals_icons-03-1.jpg  Sustainable-Development-Goals_icons-04-1.jpg  Sustainable-Development-Goals_icons-05-1.jpg  Sustainable-Development-Goals_icons-06-1.jpg  Sustainable-Development-Goals_icons-08-1.jpg  Sustainable-Development-Goals_icons-09-1.jpg 

Sustainable-Development-Goals_icons-11-1.jpg  Sustainable-Development-Goals_icons-12-1.jpg  13-bekampa-klimatforandringarna.jpg  Sustainable-Development-Goals_icons-15-1.jpg  Sustainable-Development-Goals_icons-17-1.jpg

Målen sorteras under Vedums tre prioriterade områden:
•    Hållbart sortiment
•    Hållbara medarbetare
•    Hållbart företagande

Med den strukturen som utgångspunkt listar vi löpande vad vi gjort och gör för att förverkliga målen och på vilket sätt det dagliga arbetet i Vedum kan knytas till vårt långsiktiga globala ansvar. 

Några exempel på vad vi gör för att bidra till de globala hållbarhetsmålen:


Hållbart sortiment

Mål 6 Rent vatten och sanitet för alla
Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald
Mål 17 Genomförande och partnerskap

Vårt arbete med ett hållbart sortiment har kopplingar till hela vår värdekedja – från design, produktutveckling, råvaror och produktion till användning, återbruk, återvinning och avfall. Produkter med hög kvalitet som går att leva med länge är kärnan i vår verksamhet. Sedan slutet av 2000-talet Svanenmärker vi delar av vår inredning för kök, badrum, tvätt och förvaring.

650x300_vedum_hållberhet.jpg
Sedan 2020 är stora delar av våra transporter fossilfria. Genom ett samarbete med logistikföretaget Sandahls Vårgårda, tidigare Bring Vårgårda görs Vedums direktleveranser av köksinredning med lastbilar som körs på HVO, RME och närproducerad biogas. 

 

Hållbara medarbetare

Mål 3 God hälsa och välbefinnande
Mål 4 God utbildning för alla
Mål 5 Jämställdhet

För oss är det självklart att alla medarbetare ska ha goda arbetsvillkor och en god arbetsmiljö, liksom att de känner sig sedda och delaktiga i verksamheten. Vi tror på mötet mellan människor och har därför skapat många olika gemensamma mötesplatser. Med ett engagerat, inkluderande och tydligt ledarskap skapar vi goda förutsättningar för hållbara, jämställda och välutbildade medarbetare.

650x300_vedum_hållberhet2.jpg
Vårt vinstdelningssystemet bygger på att alla medarbetare bidrar till företagets framgångar och därför ska de också få del i vinsten. Guldklubben är öppen för medarbetare som varit anställda mer än tio år, i dagsläget är det 35 procent av Vedums personalstyrka. 

 

Hållbart företagande 

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Mål 17 Genomförande och partnerskap

Vi driver verksamheten på ett sätt som säkrar en långsiktigt god och trygg ekonomi. Det gör att vi kan investera i både medarbetare och kapacitetsökande, kvalitetshöjande och miljöförbättrande åtgärder. Vi har nära relationer med utvalda, ansvarstagande leverantörer som delar våra värderingar och vill utvecklas med oss. Vårt uppträdande är alltid affärsetiskt korrekt och följer våra hållbarhetskrav. 

650x300_vedum_hållberhet5.jpg
Vi ska växa organiskt och fortsätta vara ett självständigt, familjeägt bolag. Vi tjänar pengar först och investerar sedan. Som ett bevis på vår ekonomiska hållbarhet har vi tilldelats Bisnodes diamantdiplom för högsta kreditvärdighet under 20 år.